Η προωθούμενη εργασιακή μεταρρύθμιση, οφείλει να σκοπεύει σε εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. 2.6.2021

Αθήνα 2 Ιουνίου 2021

                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 3.689

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η προωθούμενη εργασιακή μεταρρύθμιση, οφείλει να σκοπεύει σε εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Προς τούτο είναι αναγκαίο κάθε νεοεισαγόμενη διάταξη να είναι σαφής και αμοιβαία επωφελής τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη.

Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) κ. Δημήτρης Μαθιός αναφερόμενος στις τοποθετήσεις του Συνδέσμου για την εργασιακή μεταρρύθμιση και με υπόμνημα προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, στο οποίο μεταξύ άλλων τονίζονται και τα εξής:

«Συμφωνούμε για προστασία και διευκόλυνση του εργαζόμενου αλλά και ταυτόχρονα οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης με σκοπό την ανάπτυξη όλων των μερών και κατ’ επέκταση της οικονομίας μας.

Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλα βάρη ή κόστη ιδιαίτερα σε μια διαταραγμένη COVID-19 και μετά περίοδο.

Κατ’ επέκταση απαιτούνται σαφείς οδηγίες ώστε να μην υπάρξουν «γκρίζες ζώνες» και παρερμηνείες που να οδηγούν σε τυχόν καταχρήσεις εκατέρωθεν και να υπάρχει ειρήνη και αγαστή συνεργασία.

Το δίκαιο της απόλυσης είναι σίγουρα ένα ευαίσθητο σημείο του νομοσχεδίου που χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας.

Μέτρα όπως η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σίγουρα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, θα πρέπει όμως να συνοδεύονται από διευκρινήσεις όσον αφορά στις ιδιαιτερότητες της κάθε θέσης εργασίας ώστε να εξασφαλίζονται ο εργοδότης και εργαζόμενοι ως προς την ορθότητα των στοιχείων που αποστέλλονται στην ΕΡΓΑΝΗ.

Η καλοδεχούμενη ευελιξία ως προς το ωράριο εργασίας, ο σχετικά νέος για τη χώρα μας θεσμός τηλεργασίας, ο τρόπος που θα γίνονται οι -αυξημένες κατ’ έτος πλέον- υπερωρίες, η εν γένει διευθέτηση του χρόνου εργασίας και κατ’ ακολουθία ο τρόπος πληρωμής του εργαζόμενου χρήζουν επίσης σίγουρα περαιτέρω ευελιξίας αναλόγως του είδους της επιχείρησης.

Κατά την άποψη του ΣΒΑΠ μέτρα όπως οι αυξημένες μέρες άδειας και η πιθανή κατάργηση της διάκρισης αποζημίωσης απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών θα επιφέρουν μεγάλη οικονομική και λειτουργική και οργανωτική επιβάρυνση.

Ειδικά με την εξίσωση αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών χωρίς κάποια σταδιακή μεταβατική περίοδο, ζητείται από τις επιχειρήσεις με εργατικό προσωπικό να υποστούν σχεδόν τετραπλάσιο κόστος αποζημίωσης χωρίς αυτό να έχει προϋπολογιστεί ποτέ και πουθενά με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η πιστοληπτική τους ικανότητα και η οικονομική τους εικόνα.

Κρίνουμε αναγκαίο όπως ο θεσμός της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να ενισχυθεί, να αναβαθμιστεί και να εδραιωθεί ώστε να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος εξυγίανσης και επίλυσης θεμάτων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας.    

Σκοπός και στόχος των νεοεισαγομένων νομοσχεδίων πρέπει πάντα να είναι η βελτίωση, διευκόλυνση, επίλυση παλαιότερων θεμάτων και η αναβάθμιση για το αμοιβαίο συμφέρον των εμπλεκόμενων μερών.

Από την πλευρά μας επιθυμία και επιδίωξή μας είναι η εργασιακή ειρήνη, η διαφάνεια και η ικανοποίηση και των δύο πλευρών, εργαζομένου και εργοδότη, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και να ξεπεράσουμε την ήδη δύσκολη οικονομική συγκυρία.»    

*Με την παράκληση να δημοσιευθεί.