Διοικητικό Συμβούλιο ΣΒΑΠ 2022-2025

 

Δημήτριος Μαθιός Πρόεδρος     ΜΑΘΙΟΣ

Σταύρος Θεοδωρόπουλος Εκτελεστικός Πρόεδρος STAVROS

Νικόλαος Καραγεωργίου Αντιπρόεδρος Karageorgiou

Ιωάννης Καρακάσης Αντιπρόεδρος

Κωσταντίνος Καμπόλης Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Κόκκος Αντιπρόεδρος

Ηλίας Ποταμιάνος Αντιπρόεδρος

Χαρίλαος Πανόπουλος Αντιπρόεδρος

 

Μαίρη -Ανν Βελλή Γενική Γραμματέας

 

Βασιλική Χριστοπούλου Ταμίας

 

Μέλη Δ.Σ:

Νικόλαος Μαθιός

Άννα Καμαρίδη

Ευάγγελος Βαλλιανάτος

Κωνσταντίνα Καλαφάτη

Θεόδωρος Καραντινός

Ελευθέριος Παντελάκης

Νικήτας Ψυχάλης

Νικόλαος Δούσης

Έλλη Νικολογιάννη

Δημήτριος Δημητριάδης

Νικόλαος Γιαννίδης

Ελευθερία Μουζάκη

Χρήστος Κοντορούσης

Κωνσταντίνος Κατράδης

Γρηγόριος Κακανέλης

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

Γεώργιος Βογιατζής

Γεώργιος Κιολείδης

Παναγιώτης Γουλάκος

 

 Γιώργος Ξηρογιάννης εκπρόσωπος ΣΕΒ

 Μιχάλης Μητσόπουλος αναπληρωματικό μέλος ΣΕΒ


Αναπληρωματικά μέλη ΔΣ:


Παναγιώτης Γουλάκος

Βάντα Κωστοπούλου

Κωνσταντίνος Παπαιωάννου

Διευθύντρια
Αικατερίνη Ριμποπούλου
 
 
Επίτιμοι Πρόεδροι:
Χρήστος Φυρογένης
Κωνσταντίνος Γιαννίδης

LOGO ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύνδεση Μελών