Σύνδεσμοι

 
 
Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι
ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Περιφερειακοί Σύνδεσμοι
ΣΒΑΠ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς
ΣΒΒΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
ΣΒΘΚΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος
ΣΒΔΠΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος
 
Κλαδικοί Σύνδεσμοι
ΠΕΦ Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
ΕΝΕΠΕΜ Ένωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων
ΕΒΒΖΕ Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος
ΕΜΑΤ Ενωση Μεταλλοβιοτεχνών Αθηνών-Πειραιά-Αττικής
ΕΣΒΕΠ Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προιόντων
ΣΕΒΤ Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
ΣΕΚΠΥ Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
ΣΒΕΗΣ Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών
ΠΣΒΑΚ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αντιπροσώπων Αρωμάτων και Καλλυντικών
ΣΒΠΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος
 
Επιχειρηματικά Πάρκα
ΒΙΠΑΣ Σχιστού
ΒΙΟΠΑ Κερατέας
Φορέας Βαμβακιάς Ελευσίνας

ΒΙΟΠΑ Ανω Λιοσίων- Σϋλλογος Δαίδαλος
 
 
 

Φορείς Πειραιά

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφοδιαστών Πλοίων Εξαγωγέων

Εμπορικος Σύλλογος Πειραιώς

 

Επιμελητήρια

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνων

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς

 

Διμερή Επιμελητήρια

Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο

Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο

Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο

Ελληνοαμερικάνικό Επιμελητήριο