Σύνδεσμοι

 
 
                                                            Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι
 
Κοινωνικοί Εταίροι- Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι
ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
ΣΒΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (πρώην ΣΒΒΕ)

Περιφερειακοί Σύνδεσμοι
ΣΒΑΠ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς
ΣΒΘΣΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
ΣΒΔΠΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος
ΣΒΣΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος
ΣΘΕΒ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
 
Κλαδικοί Σύνδεσμοι
ΠΕΦ Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
ΕΝΕΠΕΜ Ένωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων
ΕΒΒΖΕ Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος
ΕΜΑΤ Ενωση Μεταλλοβιοτεχνών Αθηνών-Πειραιά-Αττικής
ΕΣΒΕΠ Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προιόντων
ΣΕΒΤ Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
ΣΕΚΠΥ Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
ΣΒΕΗΣ Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών
ΠΣΒΑΚ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αντιπροσώπων Αρωμάτων και Καλλυντικών
ΣΒΠΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος
ΣΕΠΑΝ Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
 
Λοιπές Ενώσεις
Ένωση Τυποποιητών Μελιού Ελλάδος
Σύνδεσμο Διαμεταφορών και Logistics
ΣΕΝΑΒΙ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας
Σύνδεσμος Ναυπηγοεπισκευαστών Περάματος
Ένωση Βιοτεχνών-Εργοδοτών Μηχανουργών Ελλάδος
 
Επιχειρηματικά Πάρκα
ΒΙΟΠΑ Ανω Λιοσίων- Σϋλλογος Δαίδαλος
ΒΙΠΑ Σχιστού
ΒΙΟΠΑ Κερατέας
Φορέας Βαμβακιάς Ελευσίνας
ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπροπύργου
 

Επιμελητήρια

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνων

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς

 

Διμερή Επιμελητήρια

Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο

Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο

Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο

Ελληνοαμερικάνικό Επιμελητήριο

Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο

 

Φορείς Πειραιά

ΕΣΠ Εμπορικος Σύλλογος Πειραιώς

ΣΕΑΠ Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Πειραιά

ΠΣΕΠΕ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφοδιαστών Πλοίων Εξαγωγέων

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και Όμορων Νήσων

 

Ο ΣΒΑΠ είναι μέλος του

  1. Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
  2. BECC
  3. Ελληνική Παραγωγή Συμβούλιο για την Ανάπτυξη