Η βιομηχανία παρά τη σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ και στην απασχόληση και παρά την ανάγκη ταχείας ανασυγκρότησης και αποκατάστασης αναπτυξιακής δυναμικής παραμένει χωρίς αυτοτελή διοικητική δομή. 4.1.2021

 

 

Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η βιομηχανία παρά τη σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ και στην απασχόληση και παρά την ανάγκη ταχείας ανασυγκρότησης και αποκατάστασης αναπτυξιακής δυναμικής παραμένει χωρίς αυτοτελή διοικητική δομή. Χωρίς το δικό της υπουργείο με αποκλειστικό αντικείμενο, μια νέα εκβιομηχάνιση Βιομηχανική αναγέννηση της χώρας που να ανταποκρίνεται στα μηνύματα των καιρών».

Τα παραπάνω υπογραμμίζει για το 2021, στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του, στα μέλη του ΣΒΑΠ, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Μαθιός και συμπληρώνει μεταξύ άλλων:

Η αντιμετώπιση των μεταρρυθμιστικών και αναπτυξιακών προκλήσεων απαιτούν δυναμική πολιτική παρέμβαση και ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης της βιομηχανίας και της μεταποίησης στην εθνική οικονομία.

Κλειδί σε αυτή την πολιτική παρέμβαση είναι μια αλλαγή νοοτροπίας και πορείας. Αυτή η αλλαγή αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής.

Η σημερινή παραγωγική συγκυρία και ανάγκη ανασυγκρότησης απαιτούν επιτελικές δομές με δυνατότητα συντονισμού, για επιτάχυνση πολιτικών και αποτελεσμάτων. Αυτό δείχνει και η διεθνής εμπειρία.

Η μετάβαση προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα δεν είναι αυτόματη διαδικασία. Απαιτεί σχέδιο, οργάνωση και συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Ας το επιχειρήσουμε μαζί. Πολιτεία και επιχειρήσεις. Και αυτό ας είναι και ο κεντρικός στόχος του ΣΒΑΠ για το οικονομικό 2021.