Συμμετοχή στην Διαβούλευση του νομοσχεδίου για τις στρατηγικές επενδύσεις 9.9.2021

 

 

 

 

Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2021

                                                                 

Προς τον

Αναπληρωτή Υπουργό

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

κ. Νικόλαο Παπαθανάση

 

 

Κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», θα θέλαμε να διατυπώσουμε συγκεκριμένες κατά την άποψη μας προτάσεις προκειμένου να διαμορφώσετε γνώμη για τις θέσεις μας. Οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:

  • Με το άρθρο 35 όπως αυτό αναθεωρείται, καταργείται η περίπτωση δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 4399/16 «ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων» που αφορά στην ενίσχυση του 100% του ποσοστού επιχορήγηση του ΧΠΕ για επιχειρήσεις που έχουν παρουσιάσει αύξηση 10% στην απασχόληση τη τελευταία 3ετία από τον χρόνο υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρείται άδικη κυρίως για επιχειρήσεις οι οποίες εντός της υγειονομικής κρίσης του Covid – 19, όχι μόνο δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους αλλά έχουν πετύχει αύξηση της απασχόλησης και θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για παραμονή αυτών των επιχειρήσεων στο άρθρο 12 του Ν. 4399/16. Στο κριτήριο αύξησης του προσωπικού θα μπορούσε να υπολογίζεται το προσωπικό για τις 3 κλεισμένες χρήσεις, όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης (εξαγωγές, οικονομικά κριτήρια κλπ) και όχι με βάση τα ΕΜΕ του τελευταίου 12μηνου, πριν τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής
  • Εναλλακτικά, προτείνεται όσες επιχειρήσεις δεν δύνανται να ενταχθούν στο άρθρο 12 του Ν. 4399/16, να λαμβάνουν το 100% του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ, ενώ όσες έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου να λαμβάνουν επιπρόσθετη επιχορήγηση του προβλεπόμενου ποσού ενίσχυσης του νέου ΧΠΕ και σε κάθε περίπτωση όχι άνω των ανώτατων οριζόμενων ποσοστών ενίσχυσης του ΧΠΕ.
  • Το Άρθρο 37, θωρούμε ότι όπως διαμορφώνεται εμπεριέχει θετικά στοιχεία και ειδικά οι παράγραφοι που αφορούν στην επέκταση της προθεσμίας παροχής διευκρινίσεων από 5 σε 10 ημέρες αλλά και στον χρόνο ελέγχου των αποτελεσμάτων αξιολόγησης θα διευκολύνουν την ενίσχυση επενδύσεων και την έγκαιρη υλοποίησή τους. Επιπροσθέτως, καλό θα ήταν να τεθεί χρονοδιάγραμμα και ως προς όλες τις διαδικασίες ελέγχων και πληρωμών του Ν 4399 ώστε να αποφευχθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των επενδύσεων και στην αποπληρωμή των επιχειρήσεων. Συνεπώς θεωρείται απαραίτητος ο ορισμός χρονοδιαγράμματος για την αξιολόγηση αιτημάτων τροποποίησης και πληρωμής και εκθέσεων ελέγχου. Τα παραπάνω θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην άμεση υλοποίηση των επενδύσεων και συνεπώς στην γενικότερη ενίσχυση της οικονομίας, καθώς οι εκταμιεύσεις και συνεκδοχικά η απορρόφηση των πιστοποιημένων κονδυλίων, να γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

                                         Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος

Δημήτρης Μαθιός