Υπόμνημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τα Κίνητρα εγκατάστασης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων 8.7.2020

 

Αθήνα 8 Ιουλίου 2020

                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 3.513

Προς: Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Βιομηχανία & Εμπόριο, κ. Ν. Παπαθανάση

Κοιν.: Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη

Θέμα: Κίνητρα εγκατάστασης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων

Αγαπητέ Υπουργέ,

Στην προσπάθεια μας για την επανεκκίνηση της οικονομίας, συλλέγουμε προτάσεις της αγοράς που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην άρση εμποδίων. Στο Ν.3982/2011 παρέχεται η δυνατότητα αγοράς οικοπέδου εντός Επιχειρηματικών Πάρκων με απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πενταετίας. Σύμφωνα με αιτήματα που μας έχουν τεθεί, η χρονική διάρκεια της πενταετίας θεωρείται γενικά πολύ μικρή για την ολοκλήρωση επενδύσεων (σχεδιασμός, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή, υλοποίηση κ.λπ.), ιδίως αν μεσολαβούν και θέματα υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο. Επιπροσθέτως, αυτή η πενταετής διάρκεια, για τα χρόνια που προηγήθηκαν, ταυτίζεται με χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης που δημιούργησαν ανυπέρβλητες δυσκολίες στην ανάπτυξη επενδύσεων.

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την ψήφιση διάταξης νόμου, με την οποία η πενταετής διάρκεια της παρ. 1 του άρθ. 62 του Ν.3982/2011 θα γίνει δεκαετής, με αναδρομική ισχύ. Σε κάθε δε περίπτωση, οι αγοροπωλησίες που έχουν συντελεστεί θα πρέπει να τύχουν του προνομίου της πενταετούς παράτασης, προκειμένου να προστατευθούν από τις συνέπειες των κρίσεων και να αξιοποιήσουν το κίνητρο του νόμου στα επόμενα χρόνια

Για τον ΣΒΑΠ

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος,

Δημήτρης Μαθιός