Υπόμνημα ΣΒΑΠ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 6.5.2020

 

 

 

LOGO ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Αθήνα 6 Μαίου 2020

Προς τον

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

κ. Σπυρίδων -Άδωνι Γεωργιάδη

 

Κύριε Υπουργέ,

Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στις επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας, θεωρούμε σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα στην διευκόλυνση της αποπληρωμής των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ειδικά για τους Αναπτυξιακούς Νόμους, έπειτα από επικοινωνία με τα μέλη μας, έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων εξοπλισμού ή και αλλαγών χρηματοδοτικού σχήματος και μετοχικής σύνθεσης, καθώς δεν συγκροτούνται οι γνωμοδοτικές επιτροπές για την έγκριση τροποποιήσεων των αιτημάτων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν αιτήματα ολοκλήρωσης έργων. Μια συγκεκριμένη περίπτωση που αποδεικνύει το ζήτημα που περιγράφουμε είναι το αίτημα τροποποίησης χρηματοδοτικού σχήματος μέλους μας, το οποίο παραμένει ανοιχτό από 22-6-2018, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί η επιτροπή για την αξιολόγηση του αιτήματος (αλλαγής χρηματοδοτικού σχήματος, αλλαγής κάλυψης ιδίας συμμετοχής από αύξηση κεφαλαίου με μετρητά, σε δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού λόγω σημαντικής κερδοφορίας). Ως εκ τούτου, και ενώ η επιχείρηση έχει κάνει αίτημα πληρωμής από τον Αύγουστο του 2019, δεν έχει εισπραχθεί η αναλογούσα επιχορήγηση καθώς εκκρεμεί η έγκριση της τροποποίησης και η επιχείρηση σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις αιτημάτων τροποποίησης προς το Υπουργείο, τα οποία παραμένουν ανοιχτά από το 2014 και αυτά αφορούν κυρίως στον Νόμο 3908/11 και στον Νόμο 3299/04 ενώ το ίδιο θέμα δημιουργείται και στα αιτήματα τροποποίησης που προορίζονται προς την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Ένα δεύτερο θέμα που απασχολεί πολλές επιχειρήσεις - μέλη μας, αφορά στους ελέγχους του Υπουργείου που εκτελούνται από 3 μελή αρμόδια επιτροπή ελέγχου, η οποία δεδομένης της κατάστασης δεν συγκροτείται ή δεν πηγαίνει για αυτοψία και συνεπώς δημιουργούνται ζητήματα αποπληρωμής των επενδύσεων αλλά και της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την διενέργεια ελέγχου μέσω ελεγκτικής εταιρείας.

Τέλος, όσον αφορά στις μικρότερες επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είναι καίριας σημασίας η έγκριση του de minimis AID, για την επέκτασή του σε 500.000€ από 200.000€ ληφθείσας επιχορήγησης για μια τριετία. Αυτό είναι απαραίτητο διότι ο κανόνας de minimis ενώ ισχύει για μια τριετία, με τους χειρισμούς της προηγούμενης Κυβέρνησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται ουσιαστικά για μια επταετία (δηλαδή όλο το πέμπτο ΚΠΣ 2014 -2020) επειδή την περίοδο 2014 -2015 δεν δημοσιεύθηκαν προγράμματα, το 2016 δημοσιεύθηκαν τα 4 πρώτα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου τα οποία εγκρίθηκαν το 2018 με αποτέλεσμα οι επιχορηγήσεις να ξεκινούν από το 2018 και να διαρκούν έως το 2020 (δηλαδή επτά χρόνια 2014 -2020). Όπως καταλαβαίνεται οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στα προγράμματα που πρόκειται να δημοσιευτούν και να δώσουν κίνητρα στις πληττόμενες επιχειρήσεις από τον κορονοϊό.

Ο Δ.Σ. του ΣΒΑΠ αντιλαμβανόμενο τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που συντρέχουν την περίοδο αυτή, προτείνει:

Την επιτάχυνση εγκρίσεων των αιτημάτων τροποποίησης αλλά και πληρωμής για τα ενταγμένα έργα στους Αναπτυξιακούς Νόμους με σκοπό την αποδέσμευση των κονδυλίων που προορίζονται για τις επιχειρήσεις και την άμεση βοήθειά τους,

Την διευκόλυνση της διαδικασίας πληρωμής των αιτημάτων, με πραγματοποίηση ηλεκτρονικού ελέγχου για την αποπληρωμή την εν λόγω στιγμή (λόγω της πανδημίας) και την δέσμευση των επιχειρήσεων τήρησης όλων των όρων και δεσμεύσεων που απορρέουν από τις εγκριτικές αποφάσεις, μέχρι την πραγματοποίηση των ελέγχων αφού λήξουν τα μέτρα.

Την επέκταση του ορίου που προβλέπει ο κανόνας de minimis από 200.000€ σε 500.000€ ληφθείσα επιχορήγηση, με σκοπό να μπορούν να δοθούν κίνητρα ενίσχυσης στις πληττόμενες επιχειρήσεις και συνεπώς να διευκολυνθούν όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι λόγω της κρίσης, υπάρχει έλλειψη ρευστότητας στις επιχειρήσεις και ένας τρόπος διευκόλυνσής τους είναι η επιτάχυνση της αποπληρωμής των εγκεκριμένων προγραμμάτων, είτε αυτά είναι ενταγμένα στους Αναπτυξιακούς Νόμους, είτε στα ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι πρόκειται για δεσμευμένα κονδύλια που προορίζονται για τις επιχειρήσεις και αυτή την στιγμή είναι άκρας σημασίας η μεταφορά τους σε αυτές, καθώς θεωρούμε ότι θα τους δώσουν μεγάλη ανάσα και βοήθεια αυτή την δύσκολη στιγμή που διανύουμε.

Με εκτίμηση,
Δημήτρης Μαθιός
Πρόεδρος ΣΒΑΠ

 

LOGO ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ