Επιστολή προς την Πολιτική Προστασία για τις μετακινήσεις εργοδοτών 31.3.2020

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αθήνα 31 Μαρτίου 2020

                                                                                             

Προς τον

Γενικό Γραμματέα

Πολιτικής Προστασίας

κ. Ν. Χαρδαλιά

 

Θέμα: Προσαρμογή–διευκόλυνση μετακινήσεων εκπροσώπων φορέων επιχειρησιακού τομέα και συνεργείων εγκαταστατών – εργασίας σε χώρους τρίτων.

 

Κύριοι,

Ο Σύνδεσμος μας έχει πρωτοστατήσει ώστε τα μέλη του – επιχειρηματίες να μεταφέρουν το μήνυμα για τις άσκοπες μετακινήσεις στους χιλιάδες εργαζομένους τους, ενισχύοντας τις και τις προσπάθειές της υπηρεσίας σας για τις οποίες και σας συγχαίρουμε.

Όμως με τα οριζόντια μέτρα μετακίνησης που έχετε λάβει αντιμετωπίζουμε πολύπλοκα θέματα που επιβαρύνουν την επιχειρηματική μας λειτουργικότητά.

Οι άδειες μετακίνησης έχουν εξελιχθεί σε ένα δαιδαλώδες σύστημα το οποίο δεν έχει λάβει υπόψη την απόλυτη ανάγκη;

1)   Την μετακίνηση εκπροσώπων των επιχειρήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για ενημέρωση και συζήτηση σε καθημερινά προβλήματα.

2)   Την μετακίνηση συνεργείων προσωπικού που μεταβαίνουν προς τους χώρους εργασίας οι οποίοι ενδέχεται να είναι απομακρυσμένοι (πχ συνεργείο ελαιοχρωματιστών, ηλεκτρολόγων). Είναι δυνατόν ένα συνεργείο 20 ατόμων να πρέπει να μετακινηθεί με 10 διαφορετικά οχήματα;

Κατά την άποψή μας λύση στο πρόβλημα που ανάκυψε από τα πράγματα και ασφαλώς χωρίς και την δική σας θέληση είναι:

α) Η έκδοση ειδικών αδειών στην περίπτωση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργάνων. Αυτό γίνεται εύκολα μέσω των ανωτάτων αστυνομικών αξιωματικών που μπορούν να ελέγξουν την ιδιότητα των αιτούντων.

β) Η εξαίρεση, ως μέγιστου αριθμού, 2 ατόμων από τα συνεργεία εγκαταστάσεων όταν η δραστηριότητα της επιχείρησης που απασχολούνται απαιτεί μετακίνησή τους για εγκαταστάσεις σε χώρους πελάτη. 

Θέλουμε να σημειώσουμε τέλος πως λαμβάνουμε συνεχώς μηνύματά από μέλη μας τα οποία καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 150 Euro επειδή σε οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων ήταν 3 -4 άτομα (με όλα τα κατάλληλα έγγραφα).

Η εκφόρτωση και η εγκατάσταση όμως κάποιου εξοπλισμού είναι αδύνατο να γίνει από 2 άτομα. Το προβλέπει άλλωστε και το εργατικό δίκαιο, σχετικά με το μέγιστο βάρος φορτίου ανά εργαζόμενο αλλά και άλλα θέματα ασφαλείας. 

Ελπίζω όπως τα αιτήματά μας να κατανοηθούν. Διότι μετά τον κορονοϊό θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα διαβίωσης.  

 

Ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ                                   

Δημήτρης Μαθιός