Επιστολή για παράταση 15.5.2019

                                                                                                                                     Αθήνα 15 Μαίου 2019                                                                                           

 

Προς τον

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

κ. Γιάννη Δραγασάκη

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή αιτούμεθα την παράταση ισχύος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 "Γενική Επιχειρηματικότητα", ο οποίος λήγει την 31η/05/2019, έως την 30η/09/2019, για τους παρακάτω λόγους:

1/ Την παράταση αυτή ζητεί ένα μεγάλο πλήθος από μέλη του ΣΒΑΠ, καθώς λόγω της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, η προθεσμία των οποίων λήγει τον Ιούνιο, τα λογιστήρια των επιχειρήσεων είναι σε υπεραπασχόληση.

2/ Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, με την επανεκκίνηση της οικονομίας, σήμερα παρατηρείται αύξηση των μεγεθών των πιστωτικών γραμμών που εγκρίνουν οι Τράπεζες. Το τραπεζικό σύστημα ανέταξε και άρχισε πάλι να στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Παρά ταύτα, λόγω των αυστηρών διαδικασιών εγκρίσεων, οι εκδόσεις εγκρίσεων δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καθυστερούν ιδιαίτερα.

Είναι κρίμα να χαθούν επενδύσεις, που υποκινούνται καταλλήλως από το αναπτυξιακό θεσμικό πλαίσιο, λόγω αναγκαστικά χρονοβόρων διαδικασιών εγκρίσεων των τραπεζικών επιστολών χορηγήσεων που ζητεί ο Νόμος.

Παρακαλούμε λοιπόν θερμά για την αποδοχή του παραπάνω αιτήματος μας, διότι πιστεύουμε ότι η αποδοχή αυτή είναι για το γενικότερο καλό της Ελληνικής οικονομίας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση πολλές προτάσεις δεν θα προλάβουν να υποβληθούν.

                        Με εκτίμηση,

                        Ο πρόεδρος                        

                     Δημήτρης Μαθιός