ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 4399/2016

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2018
                                                                Αρ. Πρωτ.: 2.949

Προς τον
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Ι. Δραγασάκη

κοιν: ΓΓ Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων
κ. Θεολόγο Λαμπριανίδη


Παράταση Υποβολής Προτάσεων


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
 
Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής  και Πειραιώς μας αιτούνται την παράταση του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού), ο οποίος στην παρούσα φάση έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολών την 15η/12/2018, και με δεδομένο τις χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων των τραπεζών, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε για την επέκταση του χρονικού ορίου υποβολής επενδυτικών σχεδίων τουλάχιστον έως και την 31η/01/2019.
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαθιός