Υπόμνημα για τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, 11.09.2018

 

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Προς:

-Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

κ. Γιάννη Δραγασάκη

-Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας

κ. Στέργιο Πιτσιόρλα

 

 

Κύριε Υπουργέ,

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Λόης Λαμπριανίδης μας έχει ήδη ενημερώσει για την απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση σχετικά με ρυθμίσεις και παρατάσεις στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 που καλύπτουν και δικά μας αιτήματα. Προς τούτο, εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίηση μας.

Ωστόσο θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη επίσπευσης της ψήφισης του άρθρου 32 του νομοσχεδίου με τίτλο «Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» έχει περιληφθεί διάταξη για την ενίσχυση δαπανών του Ν. 3299/2004 μέχρι τις 31.12.2018.


Συγκεκριμένα θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση του άρθρου 76 του Ν. 4399/2016, προκειμένου οι επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και πληρούν τις προϋποθέσεις παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, να έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης δαπανών και έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αυτή (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018)».

Τέλος, στα πλαίσια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 και ειδικότερα στα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια (business plan), έχουν προκύψει σημαντικά ζητήματα, και διαπιστώνεται ένα κενό στην εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων στα επενδυτικά έργα που είχαν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), με έμφαση στα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια (business plan) του Ν.3299/04, λόγω των κατώτατων ορίων επιλέξιμου προϋπολογισμού ύψους 1.500.000 Ευρώ για τις μικρές μεγέθους επιχειρήσεις και 3.000.000 Ευρώ για τις μεσαίες,  οι επιχειρήσεις-μέλη μας αδυνατούν να υλοποιήσουν τις εγκεκριμένες δαπάνες τους πάνω από τα προαναφερθέντα όρια.

Πρόταση μας είναι κατάργηση του ελάχιστου ύψους επένδυσης για τα συγκεκριμένα έργα και την μείωση του ελάχιστου προϋπολογισμού, ώστε να μην υπάρξουν διακρίσεις στην αντιμετώπιση των επενδύσεων του Ν.3299/04.

Υπολογίζοντας στην προσωπική σας παρέμβαση για την επιτάχυνση των αιτουμένων εγκρίσεων.

 

Με εκτίμηση,
Ο πρόεδρος

Δημήτρης Μαθιός