Επιστολή προς ΓΓ Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη με θέμα Διαβούλευση τού καθεστώτος Συνέργειες και Δικτυώσεις 16.04.2018

 

Αθήνα, 16 Απρίλιου 2018

                                        

Προς τον

Γενικό Γραμματέα

Ιδιωτικών και Στρατηγικών

Επενδύσεων

κ. Λόη Λαμπριανίδη

 

 

Κύριε Γενικέ,

Σχετικά με την από 4/4/2018 πρόσκληση σας για συμμετοχή μας με θέμα "Διαβούλευση τού καθεστώτος Συνέργειες και Δικτυώσεις", έχουμε να παρατηρήσουμε:

α) Συμφωνούμε ότι η στόχευση του προγράμματος "είναι η, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πού συμμετέχουν σε συστάδες καί η επίτευξη οικονομιών κλίμακος".

β) Παρατηρούμε ότι ήδη, κατά την ως άνω στόχευση τού προγράμματος, αυτονοήτως τίθενται εκτός συμμετοχής οί MKO-μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί πού, κατά τη γνώμη μας, κακώς συμπεριλαμβάνονται στις ενισχυόμενες δραστηριότητες. Υπέρ της εν λόγω άποψης μας συνηγορεί καί το επιχείρημα ότι, στη δύσκολη κατάσταση πού ευρίσκεται η Εθνική Οικονομία, πρέπει, κατά προτεραιότητα, να ενισχυθούν οί επιχειρήσεις και τα συνδικαλιστικά τους όργανα.

γ) Επίσης, πρέπει να προσδιορισθούν λεπτομερώς οι συμμετέχουσες δραστηριότητες πού περιλαμβάνονται στην έννοια άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες".

Με την ελπίδα ότι συνεισφέρουμε γόνιμα στο σχετικό διάλογο παραμένουμε στη διάθεση γιά κάθε περαιτέρω διαβούλευση.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος

Δημήτρης Μαθιός