ΣΒΑΠ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ NOMOY 11.12.2017

                                                                                                               

 

                                                                                           Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2017

                                                                                    

Προς τον

Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης

κ. Δ. Παπαδημητρίου

 

ΘΕΜΑ: Παράταση μέχρι 31/12/2018 της ολοκλήρωσης εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων του Ν 3299/2004

 

Κύριε Υπουργέ,

Από την ενημέρωση που έχουμε εκ μέρους επιχειρήσεων – μελών μας σχετικά με τις εκκρεμείς επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Ν 3299/2004 προκύπτει εντονότατα η ανάγκη για κατ’ ελάχιστον παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους μέχρι τις 31/12/2018.

Η 6μηνη αυτή παράταση, είναι αναγκαία για λόγους που ξεφεύγουν της ευθύνης των επιχειρήσεων καθώς συνδέονται με προβλήματα ρευστότητας, όπως είναι:

  • Η αδυναμία Τραπεζών για δανειοδοτήσεις και άλλες χρηματοδοτήσεις.
  • Καθυστερήσεις στην διακίνηση κεφαλαίων λόγω capitalcontrols.
  • Αδυναμία, από έλλειψη ρευστότητας πλήρους εξαγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού και αναγκαίων εξοπλιστικών ειδών από το εξωτερικό.

Είμαστε βέβαιοι ότι έχετε ήδη παραλάβει αιτήματα επιχειρήσεων για 6μηνη παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων τους, εντός των σημερινών προβλεπόμενων προθεσμιών.

Υποβάλλουμε την παράκληση για προσωπική σας παρέμβαση στην ρύθμιση του όλου θέματος.

                                                                                       Ο πρόεδρος                               

Δημήτρης Μαθιός

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 1 Page 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 1 Page 2