Επιστολή προς την Επιτροπή του Επιχ. Περιβάλλοντος του Φόρουμ Βιομηχανιας 2.2.2016

 

Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2016
           

                                    
Προς την
Επιτροπή Επιχ. Περιβάλλοντος
του Φόρουμ Βιομηχανίας
 

             ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΒΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.    Μείωση των υψηλών προστίμων και αποποινικοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2.    Θέσπιση διαδικασίας  προειδοποίησης των παραβάσεων. 
3.    Προσδιορισμός συγκεκριμένου χρόνου για συμμόρφωση των παραβατών.
4.    Καταπολέμηση της διαφθοράς με παρέμβαση του ίδιου του κράτους.
5.    Συντόμευση του χρόνου εκδόσεως των αδειών με τομή στην μείωση της γραφειοκρατίας.
6.    Έκδοση απ’ ευθείας από το υπουργείο Ανάπτυξης των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εργοστασίων και όχι από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια. Συμπληρωματικά θα εξυπηρετούσε τις διαδικασίες η ανάθεση αδειοδοτήσεων στα Επιμελητήρια.
7.    Εκσυγχρονισμός και των εκτός σχεδίου εγκατεστημένων βιομηχανιών για να μην διακόπτεται η λειτουργίας τους.
8.    Άμεση διεκπεραίωση κάθε θέματος που σχετίζεται με το κύκλωμα αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των βιομηχανιών.
9.    Η επικέντρωση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης στη ριζική μεταρρύθμιση των τομέων αδειοδότησης, χωροταξίας, φορολογίας, ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης και στα συστήματα κρατικού ελέγχου και εποπτείας.
10.     Η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης με βάση την αρχή της επικουρικότητας.
11.    Η ριζική αναδιοργάνωση του μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, μέσω εξωτερικής ανάθεσης.
12.    Η αναδιοργάνωση του συστήματος δημοσίων διαβουλεύσεων, μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρηματικής κοινότητας.
13.    Η εγκαθίδρυση νέου συστήματος και διαδικασιών για την έγκυρη ανάλυση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα των βασικών μέτρων, που λαμβάνονται με νομοθετήματα.
14.    Η επένδυση στην ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση με ειδίκευση σε θέματα αγορών.
15.    Άμεση εφαρμογή και έλεγχος αυστηρών προδιαγραφών κατασκευής και υλικών στα δημόσια κτίρια - σχολεία, που σήμερα κατασκευάζονται με υλικά χαμηλού κόστους χωρίς προδιαγραφές εισαγόμενα από τρίτες χώρες.
16.    Άμεση ενεργοποίηση του Ν. 4262/14 (νόμος-πλαίσιο για την αδειοδότηση) ιδιαίτερα ως προς τα προβλεπόμενα για τις μεταποιητικές  δραστηριότητες γενικά. Επιβάλλεται επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας ανάλογα με την τοποθεσία εγκατάστασης όπως και των αντίστοιχων που προβλέπουν εξοντωτικά πρόστιμα και κυρώσεις.
17.    Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων (Ν. 3982/2011) στα σημεία όπου παρουσιάζονται προβλήματα  όπως οι χρόνοι αδειοδότησης.
18.    Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας που θα τεκμηριώνει το τρίπτυχο (α) κρίσιμες αγορές (β) προϊόντα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανά αγορά (γ) μηχανισμοί διείσδυσης ανά αγορά και προϊόν, με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διακυβέρνηση.
19.    Ταχύτερες και διαφανείς διαδικασίες ένταξης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδύσεων, είτε μέσα από ειδικούς επιθεωρητές.
20.     Αποτελεσματική χρηματοδότηση μέσα από την δημιουργία ανεξάρτητου συντονιστικού μηχανισμού και αξιοποίησης μείγματος ανακυκλούμενων εργαλείων κυρίως σε ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος
 Δημήτρης Μαθιός