Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004, 30.9.2015

 

                                                                                                                                                                                                                   Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2015
                                                          


Προς την Υφυπουργό
για θέματα Βιομηχανίας
κ. Θεοδώρα Τζάκρη                   


 «Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004.»

 


Αξιότιμη κυρία Τζάκρη,

Θα θέλαμε κατ’ αρχήν να σας εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να σας διαβεβαιώσουμε ότι μέλημα όλων μας είναι η αμοιβαία και εποικοδομητική συνεργασία προκειμένου από κοινού να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο Βιομηχανικός κλάδος λόγω της παρατεταμένης κρίσης.

Όπως γνωρίζετε, η Ελληνική Βιομηχανία πλήττεται πολύπλευρα και τα Μέλη του ΣΒΑΠ με κάθε μέσο καταβάλλουν προσπάθεια να συνεχίσουν την λειτουργία τους και να στηρίξουν την Ελληνική Οικονομία.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν Μέλη του Συνδέσμου μας αφορά στην ολοκλήρωση των επενδύσεων του Ν. 3299/2004 που λήγει στις 31.12.2015.

Παρά το γεγονός ότι, μέσω του Ν. 4242/2014, υπήρξε δυνατότητα παράτασης έως τις 31.12.2016, Μέλη του ΣΒΑΠ επέλεξαν να μην καταθέσουν σχετικό αίτημα καθώς το Επενδυτικό τους πρόγραμμα θα ολοκληρωνόταν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, αφού ήδη είχε υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης.

Όμως, οι εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και τα Capital Controls που επεβλήθησαν από τον Ιούνιο καταστούν αδύνατη την επιτυχή ολοκλήρωση των επενδύσεων έως το τέλος του 2015 με κίνδυνο οι επιχειρήσεις να υποστούν τις κυρώσεις του Νόμου. 

Με την παρούσα επιστολή σας ζητούμε, όπως μεριμνήσετε ώστε να συμπεριληφθούν στην προαναφερόμενη χρονική παράταση (31.12.2016) το σύνολο των εγκεκριμένων επενδύσεων που έχουν ελεγχθεί και έχουν ολοκληρώσει το 50% του έργου.
 
Είμαστε βέβαιοι ότι, στην προσπάθεια αναθέρμανσης της οικονομίας και του παραγωγικού έργου των Μελών μας θα σταθείτε αρωγός στο αίτημα μας αποδεικνύοντας έμπρακτα με την θετική σας απάντηση την στήριξη της Ελληνικής Βιομηχανίας.

                                                                            Με εκτίμηση,                                                                             
                                                                         Δημήτρης Μαθιός
                                                                          Πρόεδρος ΣΒΑΠ