Μέχρι να επιστρέψει η οικονομία στην κανονικότητα και να επανακάμψουν οι επενδύσεις, η Πολιτεία οφείλει να διευκολύνει τους επενδυτές 20.12.2017

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Μέχρι να επιστρέψει η οικονομία στην κανονικότητα και να επανακάμψουν οι επενδύσεις, η Πολιτεία οφείλει να διευκολύνει τους επενδυτές και να μην προβάλλει αρνήσεις για στις δυσκολίες που συναντούν»

Την δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση για την έγγραφη άρνηση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για παράταση, μέχρι το τέλος του 2018, της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδύσεων των επιχειρήσεων που υπήχθησαν στους αναπτυξιακούς νόμους.

Αναφερόμενος στην αρνητική στάση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κ. Μαθιός πρόσθεσε ακόμη πως τα αρμόδια για την ανάπτυξη υπουργεία θα πρέπει να προσμετρούν στις αποφάσεις τις ιδιαιτερότητες της οικονομίας από το 2009 και μετά, λόγω της κρίσης και της αδυναμίας ρευστότητας μετά την επιβολή των capitalcontrols και να συνδυάζουν τις επιπτώσεις από την άρνησή τους και με τις ανάγκες απορρόφησης της ανεργίας μέσω των νέων επενδύσεων.