Η πολιτεία έχει υποχρέωση να διευκολύνει τις επιχειρήσεις για να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη 8.3.2017

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     Αθήνα 8 Μαρτίου 2017                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    
«Η πολιτεία έχει υποχρέωση να διευκολύνει τις επιχειρήσεις για να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη» τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δημήτρης Μαθιός σε υπόμνημα του Συνδέσμου προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου.  
Παράταση της καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους Νόμους 3299/2004 και 3908/2011, επικαλούμενος τα συνεχιζόμενα προβλήματα της αγοράς και την αδυναμία τραπεζικής χρηματοδότησης (με τροποποίηση του Νόμου 4399/2016, ώστε να παραταθεί  έως 31 Δεκεμβρίου 2017 η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του 50% του επενδυτικού έργου και έως 31 Δεκεμβρίου 2018 η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου) ζήτησε με υπόμνημά του ο ΣΒΑΠ που υπογράφει ο πρόεδρος κ. Δημήτρη Μαθιός.
Ο κ. Μαθιός ζήτησε επίσης να δοθεί η δυνατότητα επιχορήγησης εργασίας  κατασκευών για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους, υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχουν υποβληθεί έως 31 Μαρτίου 2017.

http://www.svap.gr/images/deltia-tipou.jpg