«Απαράδεκτες οι ρυθμίσεις για την τιμολογιακή πολιτική του βιομηχανικού ρεύματος».

Δελτία τύπου

Δήλωση του πρόεδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δημήτρη Μαθιού.

«Είναι εντελώς αντιφατικό να μιλάμε για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας όταν την ίδια στιγμή φροντίζουμε να συντηρούμε τιμολόγια του δημοσίου όπως αυτό της ΔΕΗ, με επιβαρύνσεις στο κόστος παραγωγής μέχρι και 70%. ».

Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δημήτρης Μαθιός, αναφερόμενος στην κοινοποίηση από την ΔΕΗ του νέου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος στην μεταποίηση, προσθέτοντας τα εξής:«Από την πρώτη ανάγνωση των νέων τιμολογίων προκύπτει μεν η θεωρητική αύξηση του 5% στην ενέργεια, αλλά δεν πρέπει να θεωρείτε ασήμαντη η αύξηση κατά 20% με την απελευθέρωση της μέσης ισχύος. Η κατάργηση όμως της μειωμένης τιμής στην ισχύ του ρεύματος κατά το εξάμηνο της χαμηλής παραγωγής, οδηγεί μαζί με τις παραπάνω αυξήσεις σε τελικές επιβαρύνσεις που φθάνουν μέχρι και το 70%. Προφανώς δεν έχουν υπολογισθεί ορθά, όπως πολλές φορές συμβαίνει, οι κατά κλάδους επιβαρύνσεις και ιδιομορφίες σε όλο το κύκλωμα παραγωγής βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων».

΄Ισως είναι στιγμή, συνέχισε ο κ. Μαθιός, να μελετηθούν εκ νέου όλα τα τιμολόγια που αφορούν την παραγωγή, σε συνδυασμό με τα εξής:

  • Με τις ειδικές ανάγκες σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας που έχουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες.
  • Με τις απαιτήσεις ανταγωνισμού που παρουσιάζονται τόσο στις αγορές του φυσικού εξαγωγικού περιβάλλοντος της χώρας, όσο και στις διεθνείς αγορές, ώστε να υπάρξει ειδική τιμολόγηση που να εξυπηρετεί τις βιομηχανικές εξαγωγές.
  • - Με το γεγονός ότι, αναγκαστικά οι επιχειρήσεις θα στραφούν σε συρρίκνωση παραγωγής και θέσεων εργασίας για να εξυπηρετήσουν τις επιβαρύνσεις από το ενεργειακό κόστος.
  • O κ. Μαθιός κατέληξε: «Είναι αντιφατικό ακόμη να προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μία βιτρίνα χαμηλών αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, όταν με τις αλχημείες καταργήσεων ειδικών κατηγοριών ισχύος, προκαλούμε το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που εμφανίζουμε στη βιτρίνα της πολιτικής. Θεωρούμε αναγκαία την συνεργασία με την πολιτεία σε έναν ευρύ διάλογο μe αντικείμενο το πολύπλευρο θέμα του ενεργειακού κόστους, αλλά και του κόστους των καυσίμων».

    Αθήνα 31 Ιανουαρίου 2012

    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

    ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύνδεση Μελών