Κίνδυνος να χαθούν και οι τελευταίες ελπίδες για την οικονομία το 2012.

Δελτία τύπου

Δήλωση του πρόεδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δημήτρη Μαθιού.

«Να αναθεωρηθεί η στρατηγική στην οικονομία με ενθάρρυνση των επιχειρηματικών δράσεων, ώστε να αρχίσουν να φαίνονται σημάδια αναστροφής του κλίματος»κάλεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δημήτρης Μαθιός την Κυβέρνηση σε μήνυμα του προς τα μέλη του Συνδέσμου, για το νέο έτος, ζητώντας και από το πολιτικό κόσμο συναίνεση προς την κατεύθυνση αυτή.

Στο ίδιο μήνυμα ο κ. Μαθιός επισημαίνει την ανάγκη:

  • - Έναρξη της προσπάθειας ενίσχυσης της αγοράς από την άμεση και πραγματική άρση αντικινήτρων που έχουν ήδη επισημανθεί με την παρουσίαση των εμποδίων στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • - Επανεξέταση και ανάκληση κάθε μορφής επιβάρυνση στο παραγωγικό κόστος είτε με αυξήσεις των κρατικών τιμολογίων είτε με έμμεσους φόρους.
  • - Αναθεώρηση της πολιτικής που οδηγεί σε στασιμότητα στην οικοδομική δραστηριότητα και τις κατασκευές, ώστε να λειτουργήσουν άμεσα υπάρχουσες και σχεδιασμένες δράσεις στον τομέα αυτό.
  • - Επανεξέταση της όλης πολιτικής για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με τρόπο που να μην επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της εθνικής παραγωγής.

«Εάν δεν γίνει αντιληπτή η ανάγκη αυτή για την οικονομία, καταλήγει ο κ. Μαθιός, ο κίνδυνος να χαθεί κάθε ελπίδα για αναστροφή θα είναι έντονα ορατός και από την συνεχή κατάρρευση των επιχειρήσεων».

Αθήνα 5 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύνδεση Μελών