Πανόραμα Συνοχής: Χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας κατά την περίοδο της Πανδημίας

σχετικά link 

παρακολουθήστε την εκδήλωση:
 
Binder2ΝΝ
XXXΜΑΘΙΟΣ

Ομιλία προέδρου του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρη Μαθιού

 • Η πανδημική κρίση ανέδειξε τη σημασία μιας διαφοροποιημένης οικονομίας που στηρίζεται σε πολλούς πυλώνες. Ανέδειξε την αξία της μεταποίησης για τη διασφάλιση της σταθερότητας της οικονομίας, της επάρκειας αγαθών και της στρατηγικής και παραγωγικής αυτονομία μας.
 • Η Έκθεση Πισσαρίδη επισήμανε παράλληλα πως η αύξηση των εισοδημάτων και της ευημερίας μπορούν να προέλθουν μόνο μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, με έμφαση στις εξαγωγές και τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες.
 • Στην προηγούμενη δεκαετή κρίση, η Ελληνική βιομηχανία όχι μόνο στάθηκε όρθια αλλά αναδιαρθρώθηκε σημαντικά μέσα από μια επίπονη διαδικασία προσαρμογής, έγινε πιο ανταγωνιστική, εξωστρεφής και εξαγωγική, με τις εξαγωγές αγαθών να καταρρίπτουν διαδοχικά ρεκόρ τα προηγούμενα χρόνια
 • Παρά το γεγονός ότι κανένας τομέας της οικονομίας δεν μένει ανεπηρέαστος σε καμία χώρα από μια τέτοια κρίση, η ελληνική μεταποίηση δείχνει συνολικά αξιοσημείωτα σημάδια αντοχής:
  • Η βιομηχανική παραγωγή το Νοέμβριο αυξήθηκε σημαντικά κατά 8,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έναντι συρρίκνωσης 0,4% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Είναι η 2η καλύτερη επίδοση στην ΕΕ.
  • Τα στοιχεία του ΑΕΠ του Γ’ Τριμήνου καταγράφουν βαθιά ύφεση κατά 11,7 % που προέρχεται όμως σχεδόν αποκλειστικά από τη μείωση των εξαγωγών υπηρεσιών, κυρίως του τουρισμού, ενώ οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με το 2019.
  • Σε συνέχεια των στοιχείων του Γ’ Τριμήνου, η καλή πορεία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων συνεχίστηκε τον Νοέμβριο, με αύξηση κατά 6,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η βιομηχανία λειτουργεί σήμερα ως πραγματικό ανάχωμα στην κρίση.

 • Το ανθρώπινο δυναμικό της βιομηχανίας απέδειξε για άλλη μια φορά το ταλέντο του στις δύσκολες συνθήκες μιας πρωτόγνωρής κρίσης.
 • Απαιτείται πια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και μετεξέλιξη της εγχώριας βιομηχανίας, μια Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία, όπως έχουν διαμορφώσει οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Μια στρατηγική που θα προβλέπει την άρση των εμποδίων, αλλά και έναν οδικό χάρτη για το ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της, με την παροχή των κατάλληλων κινήτρων, δεδομένης και της αδυναμίας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος να διασφαλίσει όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης ανάλογων αυτών που ισχύουν σε άλλες χώρες.

 

Δελτίο Τύπου Πανεπιστημίου Πειραιώς

“Πανόραμα Συνοχής: Χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας κατά την περίοδο της Πανδημίας και της Πράσινης Συμφωνίας”

Τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, αλλά και το συνολικό, αναπτυξιακό περιβάλλον, που διαμόρφωσε ήδη η «Πράσινη Συμφωνία» της Ε.Ε. και για την Ελλάδα, ανέδειξε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Πειραιώς και Νήσων Αττικής, μέσω μιας άρτια οργανωμένης, διαδικτυακής Ημερίδας, υπό τον τίτλο «Πανόραμα Συνοχής: Χρηματοδότηση της Επιχειρηματικότητας, κατά την περίοδο της Πανδημίας και της Πράσινης Συμφωνίας» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

Με τη συγκεκριμένη, ενημερωτική πρωτοβουλία, το ΠΑΠΕΙ έφερε στο ίδιο «τραπέζι», τους αρμόδιους παράγοντες της Κυβέρνησης, τεχνοκράτες και υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων, που υλοποιούν ή επιβλέπουν τον αναπτυξιακό βηματισμό της χώρας, κορυφαίους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, όλους τους συλλογικούς φορείς του επιχειρείν, καθώς και εκπροσώπους των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, που καλούνται να σχεδιάσουν, να στηρίξουν και να υλοποιήσουν επιτυχώς, μια συνεργατική, αντίστροφη πορεία της χώρας, ικανή να μεταβάλει την κρίση, με αφορμή την πανδημία και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, σε αφετηρία αναπτυξιακής πορείας.      

Στη διαδικτυακή Ημερίδα του ΠΑΠΕΙ, που για μια ακόμη φορά υπογράμμισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει, στο σύνολο των ζητημάτων που αφορούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και στη λειτουργική διασύνδεση του κόσμου της γνώσης με τις δυνάμεις του επιχειρείν, αναδείχτηκε όλο το πλέγμα των ευκαιριών, των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, των προτεραιοτήτων σε εφαρμογές νέων τεχνολογιών, που περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για τη νέα Προγραμματική Περίοδο, 2021-2027. Συνακόλουθα, η Ημερίδα του ΠΑΠΕΙ ανέδειξε συνολικά το πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων, εξειδικεύοντας όλα τα τομεακά χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία, με προϋπόθεση την άρτια προετοιμασία και την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της χώρας, μπορεί και πρέπει να οδηγήσουν στην ανάσχεση της κρίσης και στην επιτυχή αξιοποίηση της στρατηγικής και της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, στο νέο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί, αυτό που υπογράμμισε, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της Ημερίδας, ο Πρύτανης του ΠΑΠΕΙ, Καθηγητής, κ. Άγγελος Κότιος: «Όλες οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, κατέδειξαν την εμβριθή γνώση και την απόλυτη κατανόηση των προκλήσεων, των δυνατοτήτων και των ευκαιριών, που καλείται να αξιοποιήσει η χώρα, ώστε να πορευτεί με επιτυχία, με συνεργατικότητα και πνεύμα αλληλεγγύης, στο δρόμο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, της ανάσχεσης των απωλειών της κρίσης, της ανοικοδόμησης της εθνικής οικονομίας, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην πράσινη και δίκαιη μετάβαση, στη στοχευμένη κλιματική δράση, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης». Ο πρύτανης Άγγελος Κότιος, παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα στελέχη των συνεργαζόμενων αναπτυξιακών φορέων της χώρας, που παρακολούθησαν τη διαδικτυακή Ημερίδα του ΠΑΠΕΙ και συνέβαλαν στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Το καλωσόρισμα του Καθ. Άγγελου Κότιου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επικεφαλή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Πειραιώς και Νήσων Αττικής ακολούθησαν πέντε ενότητες.

Αναλυτικά, στις πέντε θεματικές ενότητες της Ημερίδας ολοκληρωμένες εισηγήσεις κατέθεσαν στους χαιρετισμούς και τοποθετήσεις ο κ. Πλακιωτάκης Ιωάννης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Πατούλης Γεώργιος, Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Μώραλης Ιωάννης, Δήμαρχος Πειραιά, η κα. Αντωνάκου Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς, η κα. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική, Αντιπεριφερειάρχης Νήσων και ο κ. Τσουτσοπλίδης Κωνσταντίνος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Στην ενότητα «Προγραμματισμός και χρηματοδοτικά μέσα της περιόδου 2021-2027» ο κ. Ζερβός Γεώργιος, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, ο κ. Μπαγινέτας Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ο κ. Κυριαζόπουλος Ευάγγελος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο κ. Καβαλάκης Ορέστης, Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, η κα. Δανδόλου Νίκη, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ και ο καθηγητής κ. Λαμπρόπουλος Χάρης, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε.

Στην ενότητα «Επιχειρησιακά Προγράμματα: Προτεραιότητες και χρηματοδοτήσεις» ο κ. Φίρμπας Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ, ο κ. Λογοθέτης Γεώργιος, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), η κα. Φέτση Αγγελική, Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και ο κ. Δρόσης Δημήτριος, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής.

Στην ενότητα «Η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ο Καθηγητής κ. Μανιάτης Ιωάννης, Διευθυντής ΠΜΣ «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», π. Υπουργός, ο Καθηγητής κ. Οικονόμου Δημήτριος, π. Υφυπουργός και ο κ. Μαμαλούγκας Νικόλαος, Υποδιευθυντής του Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στις τοποθετήσεις των παραγωγικών φορέων της ΠΕ Πειραιώς, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς εκπροσώπησε ο οικονομικός Επόπτης κ. Μανεσιώτης Νικόλαος. Διαβάστηκε χαιρετισμός του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Βουτσινά Ιωάννη. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς εκπροσωπήθηκε από την κα. Περηφάνου Κλαίρη, μέλος Δ.Ε. και Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Β.Ε.Π., το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος από τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Αλεξανδράτο Γεώργιο, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς από τον Πρόεδρό του κ. Μαθιό Δημήτριο και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς από τον Πρόεδρο του κ. Καπράλο Θεόδωρο.

Συντονιστής του συνεδρίου ήταν ο κ. Χούπης Μ. Αθανάσιος, Δημοσιογράφος ΕΡΤ (Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση) ¨Η Φωνή της Ελλάδας".

Η βιντεοσκόπηση των εργασιών του συνεδρίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα  https://events.unipi.gr  και στο Youtube στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2PjNSxf

 

 
Svap 70years green 003