Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση Μελών

του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς 

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 18.30μμ

Η βιομηχανία να αποτελέσει τη βάση μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη

Το μήνυμα ότι η ελληνική βιομηχανία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και ετοιμότητα  στα χρόνια της κρίσης η δε συμβολή της στην οικονομία και την κοινωνία παραμένει καθοριστική και επιβάλλεται να αποτελέσει την βάση μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη, μετέφερε  ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 στο ΕΒΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης όπου παρέστη μόνο το Δ.Σ. του ΣΒΑΠ ενώ  τα μέλη του την παρακολούθησαν διαδικτυακά ο κ. Μαθιός υπογράμμισε  ακόμη πως έφτασε η ώρα να στηριχθούμε ξανά στις οικονομικές  και κοινωνικές αξίες και προσδοκίες από μια νέα εκβιομηχάνιση της χώρας, με προσαρμογή και στους στόχους της Ε.Ε. για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. 

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα ο κ. Μαθιός δήλωσε την ανάγκη να υπάρξει ένα νέο σχέδιο για την οικονομία το οποίο να προσδιορίζει τον σημαντικό ρόλο που ασφαλώς μπορεί να αναλάβει η βιομηχανία ώστε να μετατρέψει σε εξωστρεφή τα οικονομικά χαρακτηριστικά του τόπου. 

Στις επιμέρους δράσεις του ΣΒΑΠ αναφέρθηκαν ο πρόεδρος των εργασιών της Συνέλευσης, αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Ιωάννης Καρακάσης και η Γενική Γραμματέας κ Μαίρη-Άνν Βελλή με ανάγνωση των πεπραγμένων. 

Στις αναφορές αυτές δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε όλες τις παρεμβάσεις του ΣΒΑΠ για αναμόρφωση της χωροταξικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας των αδειοδοτήσεων και των διαδικασιών κατάταξης των βιομηχανιών σε κατηγορίες όχλησης. Υπογραμμίστηκε ακόμη η σημασία που έχει η αποδοχή των αιτημάτων του ΣΒΑΠ για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εγκρίσεως των επισκέψεων επιχειρηματιών από τις ελληνικές πρεσβείες των επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων των τρίτων χωρών.

Τα μέλη του ΣΒΑΠ που παρακολούθησαν διαδικτυακά τις εργασίες της συνέλευσης έκαναν παρεμβάσεις και ενίσχυσαν τον διάλογο.

SAK GS 2020

SAK 2619

SAK 2612

SAK 2681