Αθήνα 22 Μαρτίου 2020

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

 

01 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

03 ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

10 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

11 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΤΩΝ

13.96.20 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών υφαντουργικών ειδών

13.94 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΔΡΟΥ, ΧΑΝΔΡΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΝ"

13.95 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΥΦΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ)

14.12.00 Πακέτα φόρμουλας, στολές και άλλα ενδύματα εργασίας

17 Παραγωγή χαρτιού

18 Εκτύπωση και επεξεργασία εκτυπωμένων μέσων εκτύπωσης

19 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

20 Παραγωγή χημικών ουσιών

21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

22.1 Κατασκευή αντικειμένων από καουτσούκ

22.2 Κατασκευή πλαστικών αντικειμένων

23.19.10 Κατασκευή γυάλινων ειδών εργαστηρίου, για υγιεινή χρήση, για φαρμακεία

23.20.00 Κατασκευή πυρίμαχων προϊόντων

24.42.00 Παραγωγή αλουμινίου και ημικατεργασμένων προϊόντων

26.60.02 Κατασκευή ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών (συμπεριλαμβανομένων αποσπασμένων εξαρτημάτων και εξαρτημάτων)

26.60.09 Κατασκευή άλλων οργάνων ακτινοβόλησης και άλλου ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού

28.95.00 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία χαρτιού και χαρτονιού (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και εξαρτημάτων)

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

33.12.40 Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού ψύξης και εξαερισμού μη οικιακής χρήσης

33.13.03 Επισκευή και συντήρηση ιατρικού διαγνωστικού εξοπλισμού, χειρουργικού και κτηνιατρικού ιατρικού εξοπλισμού, οδοντιατρικού εξοπλισμού και οργάνων

33.12.53 Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων για χημικές, πετροχημικές και πετρελαϊκές βιομηχανίες

33.12.60 Επισκευή και συντήρηση γεωργικών ελκυστήρων

33.12.70 Επισκευή και συντήρηση άλλων γεωργικών, δασοκομικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων

33.13.04 Επισκευή συσκευών εργαστηριακής απόσταξης, εργαστηριακών φυγοκεντρητών και μηχανημάτων καθαρισμού υπερήχων για εργαστήρια

33.16.00 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημικών οχημάτων

33.17.00 Επισκευή και συντήρηση τροχαίου υλικού σιδηροδρομικών, τροχιοδρόμων, τροχόσπιτων και μετρό (εξαιρουμένων των κινητήρων τους)

33.20.07 Εγκατάσταση ιατρικού διαγνωστικού εξοπλισμού, οδοντιατρικού εξοπλισμού και οργάνων

33.20.08 Εγκατάσταση ηλεκτρο-ιατρικών συσκευών

35 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ, ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

36 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

37 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

43.21 Εγκατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

43.22.01 Εγκατάσταση συστημάτων υδραυλικών, θέρμανσης και κλιματισμού (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και επισκευής) σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα

43.22.02 Εγκατάσταση συστημάτων διανομής αερίου (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και επισκευής)

43.22.03 Εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης (συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων και συντήρησης και επισκευής)

45.2 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.3 Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων

45.4 για τη μόνη συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και το εμπόριο συναφών μερών και εξαρτημάτων

46.49.10 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού, χαρτονιού και χαρτικών ειδών

46.69.94 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρόληψης πυρκαγιάς και πρόληψης ατυχημάτων

49.10.00 Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών (υπεραστικές)

49.20.00 σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές

49.31.00 Οδικές μεταφορές επιβατών σε αστικές και προαστιακές περιοχές

49.32.10 Μεταφορές με ταξί

49.32.20 Μεταφορές με πούλμαν με οδηγό

49.41.00 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.50.10 Μεταφορές με αγωγούς φυσικού αερίου

49.50.20 Μεταφορά με σωλήνες υγρών

50 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

51 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

52 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

53 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗ

j (ΑΠΟ 58 ΕΩΣ 63) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

K (από 64 σε 66) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

72 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

74.3 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

75 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

80.1 Υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας

80.2 Υπηρεσίες που σχετίζονται με συστήματα επιτήρησης

81.22.01 Δραστηριότητα αποστείρωσης ιατρικού εξοπλισμού υγείας

81.29.91 Καθαρισμός και πλύσιμο δημόσιων χώρων, απομάκρυνση του χιονιού και του πάγου

81.29.99 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού π.δ.κ.α.

82.20.00 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

84 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

85 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

86 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

87 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

88 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

94 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ATECO DESCRIZIONE
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 FABBRICAZIONE DI SPAGO, CORDE, FUNI E RETI
13.95 FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI E DI ARTICOLI IN TALI MATERIE (ESCLUSI GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
17 Fabbricazione di carta 
18 Stampa e riprdozuine di supporti registrati
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari
24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati
26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.13.04 Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.20.07 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITà DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
43.21 Installazione di impianti elettrici
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e eccessori di autoveicoli
45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00 Trasporto ferroviario di merci
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 
49.41.00 Trasporto di merci su strada
49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas
49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
j (DA 58 A 63) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
K (da 64 a 66) ATTIVITà FINANZIARIE E ASSICURATIVE
72 RICERCA SCIENTFICA E SVILUPPO
74.3 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
75 SERVIZI VETERINARI
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
81.29.99 Altre attività di pulizia nca
82.20.00 Attività dei call center
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI

https://sbe.org.gr/newsletters/covid/covid_10.html?fbclid=IwAR0JMLS-yns7wrRfzvkIwQvYeox8_5u4tfDqV0vBoz4Y1tcVDTEKKX3JiXY