Δήμος Μαραθώνα

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΒΑΠ συμμετείχε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαραθώνα με θέμα τον προυπολογισμό του 2019 .

Πρόταση του ΣΒΑΠ είναι ο συχνός έλεγχος του νερού στις παραλίες.

Η πρόταση του ΣΒΑΠ έγινε ομόφωνα δεκτή και θα συζητηθεί στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

 

Δήμος Ασπροπύργου

Συναντήσεις για θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων.

 

Δήμος Μάνδρας

Συνάντηση για πρόταση πολεοδόμησης βιομηχανικών περιοχών.

 

Δήμος Πειραιά

Συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης για τον προυπολογισμό.

 

Δήμος Βουλιαγμένης

Συμμετοχή του ΣΒΑΠ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης τον Δεκέμβριο. Θα συμμετέχει η κα Ελευθερία Μουζάκη.

 

Δήμος Φυλής Άνω Λιοσίων

Συνάντηση για την δημιουργία τεχνολογικού πάρκου