Δήμος Μαραθώνος

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΒΑΠ συμμετείχε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαραθώνα με θέμα τον προυπολογισμό του 2019 .

Πρόταση του ΣΒΑΠ είναι ο συχνός έλεγχος του νερού στις παραλίες.

Η πρόταση του ΣΒΑΠ έγινε ομόφωνα δεκτή και θα συζητηθεί στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

 

Δήμος Ασπροπύργου

Συναντήσεις για θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων.

 

Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας

Συνάντηση για πρόταση πολεοδόμησης βιομηχανικών περιοχών.

 

Δήμος Πειραιά

Συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης για τον προυπολογισμό.

 

Δήμος Βουλιαγμένης

Συμμετοχή του ΣΒΑΠ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης τον Δεκέμβριο. Θα συμμετέχει η κα Ελευθερία Μουζάκη.

 

Δήμος Φυλής - Άνω Λιοσίων

Συνάντηση για την δημιουργία τεχνολογικού πάρκου

 

Δήμος Μοσχάτου Ταύρου

Συμμτετοχή στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης 13/12/2019