ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ

Ανοικτή συζήτηση, παρεμβάσεις και ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις ήταν τα αποτελέσματα επίσκεψης μας στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννη Βρούτση στον οποίο υποβάλλαμε εκτενέστατο υπόμνημα με όλα τα εργασιακά θέματα που μας απασχολούν προτείνοντας και λύσεις.

Ως παρέμβαση και ρύθμιση  είναι η άμεση απόφαση του υπουργού Εργασίας να ρυθμίσει και διαδικαστικά με ψηφιακούς αλλά και ελεγκτικούς και πρακτικούς τρόπους τις υποχρεώσεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας.

Το Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού σε κατασκευές.

Η υποχρέωση υποβολής του Ημερήσιου Δελτίου Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας Ε12 (εγκύκλιος 40331/Δ1.13521/13-09-2019).

Θα μας επιτρέψετε να δώσουμε εξειδικευμένη προτεραιότητα στο θέμα αυτό καθώς απασχολεί μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που συνδέονται και με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις παραγωγής οικοδομικών υλικών.

Στις επιχειρήσεις ανέγερσης οικοδομών απασχολούνται εργάτες και τεχνίτες οι οποίοι έχουν ως εργοδότες, τους εκάστοτε εργολάβους (π.χ. εργολάβοι τοιχοποιίας, δαπέδων, ελαιοχρωματισμών κλπ) με τους οποίους συνεργάζεται ο κατασκευαστής της οικοδομής και τους αναθέτει την εκτέλεση των ανάλογων εργασιών.

Υπόχρεος ασφάλισης αυτών των εργατών-τεχνιτών είναι ο κατασκευαστής του έργου στο όνομα του οποίου γίνεται η απογραφή στο ΙΚΑ και λαμβάνει Αριθμό μητρώου Οικοδομοτεχνικού έργου. (Α.Μ.Ο.Ε.)

Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω εγκύκλιο, ο κατασκευαστής υποχρεούται σε καθημερινή βάση και πριν την ανάληψη εργασίας των εργατών-τεχνιτών (τους οποίους δεν γνωρίζει, αφού είναι εργαζόμενοι των εργολάβων) να υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα ονόματα των εργατών-τεχνιτών που θα αναλάβουν εργασία την επόμενη ημέρα το πρωί.

Ωστόσο αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι ο κατασκευαστής του έργου κάθε ημέρα πρέπει να επικοινωνεί με τους εκάστοτε εργολάβους της οικοδομής, να του προσκομίζουν τα ονόματα που θα προσέλθουν την επόμενη ημέρα (τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα προσέλθουν διότι μπορεί να υπάρχουν απουσίες) και να αναθέτει στον λογιστή της εταιρείας την υποχρέωση της υποβολής της κατάστασης των ονομάτων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου σε ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας να υπάρχει ταυτοποίηση των εργατών.

Γίνεται λοιπόν ευνόητο πως η ανωτέρω διαδικασία προϋποθέτει μια συνεχή και καθημερινή ενασχόληση ανθρώπων με το συγκεκριμένο θέμα που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της γραφειοκρατίας και του κόστους των επιχειρήσεων.

Θέλουμε ακόμη να σας επισημάνουμε ότι επειδή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, η σχετική οδηγία του Υπουργείου εργασίας αναφέρει ότι η υποβολή του εντύπου Ε12 πρέπει να γίνεται με την προσέλευση και θεώρηση του από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Αυτό όμως σημαίνει ότι κάθε ημέρα οι επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν κάποιο άτομο για να μεταβαίνει στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΣΕΠΕ για να πρωτοκολλεί το έντυπο Ε12 το οποίο υποβάλλεται για κάθε οικοδομή-τεχνικό έργο ξεχωριστά ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο έργο.

Η πρόταση του ΣΒΑΠ είναι να καταργηθεί η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε12 και η τήρηση του να γίνεται χειρόγραφα στα εκάστοτε εργοτάξια, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα με το βιβλίο παρουσίας προσωπικού στα οικοδομικά έργα, αφού πρώτα το συγκεκριμένο βιβλίο έχει θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ.

φοτομαθιος