ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ασπρόπυργος, 24 Αυγούστου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                     ΠΡΟΣ:

Λεωφόρος Δημοκρατίας 141                                                - Τους Πολίτες του Ασπρόπυργου

193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ                                                                                                      

                                                                                                 - Τα Μ.Μ.Ε.          

Πληροφορίες: Λαμπρινή Κώτσου

Τηλ.: 213 200 6529

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ασπροπύργου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Δημότες και ιδιοκτήτες γης, εντός των ορίων του Δήμου, την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, στις 20.00 μ.μ., προκειμένου, να τους ενημερώσει για την τελική πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Ασπροπύργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

*ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ.

*ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.