Μέλη Δ.Σ. Ο.Λ.Π.

Πρόεδρος ΔΣ, κ. WAN Min, εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. YE Weilong, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. FENG Boming, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. ZHU Jianhui, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. FU Chengqiu, εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. IP Sing Chi, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ. Ιωάννης Κούβαρης, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ.Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος.


Μέλος ΔΣ, κ.Ιωάννης Μώραλης, μη εκτελεστικό μέλος.