ΣΒΑΠ: "Συμπεράσματα Έρευνας Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικο" 4.1.2017

Στο ενημερωτικό φυλλάδιο περιέχονται τα βασικά συμπεράσματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας η οποία διεξήχθη (σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών εργαζομένων στην ελληνική βιομηχανία και εργοδοτών/-τριών) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Σπουδών Φύλου), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και το Κέντρο Αριστείας Πανεπιστημίου Ισλανδίας (EDDA), με τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014.
Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους του έργου και τα συμπεράσματα των ερευνών καθώς και πληροφοριακό υλικό από την υλοποίηση του θεματικού εργαστηρίου μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://equality-at-work.gr/?page_id=254&lang=el.

Συμπεράσματα Έρευνας Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό