Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ανοικτή για σχόλια έως την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9.00πμ

  πατήστε στο link της διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/minenv/?p=7778