Στο Δ.Σ.της 27ης Μαΐου 2016 ο πρόεδρος κ. Μαθιός προχώρησε σε αποφάσεις για συγκρότηση επιτροπών ανά θεματική ενότητα.

Οι επιτροπές είναι 7 και ορίζονται τα εξής μέλη:


     1.  Επιτροπή οικονομικών και φορολογικών θεμάτων.
         Α.  Θεοδωρόπουλος Σταύρος-πρόεδρος
         Β.  Μαθιός Δημήτρης
         Γ.  Κόκκος Νικόλαος

     2.  Επιτροπή θεμάτων υπουργείου Ανάπτυξης.
          Α.  Κορωνάκη Μαρία-πρόεδρος
          Β.  Παπαδόπουλος Ορέστης
          Γ.  Θεόδωρος Καραντινός
          Δ.  Κολαίτης Δημήτρης           

          E. Ηλίας Ποταμιάνος

    3.  Επιτροπή εξαγωγικών θεμάτων, επικοινωνία με πρεσβείες.
          Α.  Βελλή Μαίρη-Ανν πρόεδρος
          Β.  Καμαρίδη Άννα
          Γ.  Θεοδωρακόπουλος Μιχάλης
          Δ.  Παντελάκης Ελευθέριος
          Ε.  Παυλάκης Μάνος

   4.  Επιτροπή διαχείρισης κρίσεως και νομικά θέματα.
          Α.  Γιώργος Καμπόλης - πρόεδρος

  5.  Επιτροπή υπουργείου θέματα υπουργείου Εργασίας.
          Α.  Λαγός Ιωάννης  - πρόεδρος
          Β.  Μουζάκη Ελευθερία
          Γ.  Μαθιός Δημήτρης
          Δ.  Παντελάκης Ελευθέριος
   
  6.  Επιτροπή θεμάτων υπουργείου ΥΠΕΚΑ και Δήμων.
        Α.  Καμπόλης Κωνσταντίνος – πρόεδρος
        Β.  Παπαδόπουλος Ορέστης
        Γ.  Καραντινός Θεόδωρος
        Δ.  Κορωνάκη Μαρία
        Ε. Μουζάκη Ελευθερία
      ΣΤ. Κολαίτης Δημήτρης

  7. Επιτροπή Τεχνική Εκπαίδευση/Κατάρτιση.
       Α. Μιχάλαρος Ανδριανός

πληροφορίες : Αικ. Ριμποπούλου