Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στην εκδήλωση με θέμα :

 

«Νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και  δυνατότητες χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

 

που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 6.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Ελευσίνας (Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος).

 

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από ερευνητές και Καθηγητές (Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το ΑΙΤ University), τον Διαχειριστικό φορέα του ΕΣΠΑ (Υπουργείο Ανάπτυξης) και στελέχη Συμβουλευτικών κι Επενδυτικών Εταιριών.

 

 Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

 

1)      Ο κ. Ρέτσας Ιωάννης, Διευθυντής Υποστήριξης Ιδιωτικών Επενδύσεων EnterpriseGreece (Υπουργείο Ανάπτυξης), o οποίος θα αναφερθεί στην ανάλυση, στις αναπτυξιακές ανάγκες και στις δυνατότητες της νέας Προγραμματικής Συμφωνίας.

2)      Ο Δρ. Νικόλαος Χρ. Κακογιάννης, Γενικός Διευθυντής ABECGroup, o οποίος θα παρουσιάσει τα δύο νέα προγράμματα (Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Αναβάθμιση Τουριστικών Επιχειρήσεων).

3)      O κ. Χρήστος Ιωάν. Νικολούδης, Υποψ. Διδάκτωρ στην Ερευνητική Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΜΠ, ο οποίος θα αναφερθεί στην “νεοφυή επιχειρηματικότητα”, στους “πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” και στις “χρηματοδοτικές ευκαιρίες”.

4)      Ο Δρ. Ιωάννης ΣολδάτοςΚαθηγητής στο AthensInformationTechnology University ο οποίος θα αναφερθεί σε θέματα όπως Τοπική Οικονομία & ΜμΕ - HORIZON 2020 & Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες.

5)      Η κα. Αικατερίνη Κοντογιάννη, Δικηγόρος η οποία θα έχει ως θεματολογία “Νεοφυείς Επιχειρήσεις-Σωστή Επιλογή Νομικής Μορφής Εταιρείας-Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Διαδικασίες”.

 

 

                                                            Με εκτίμηση,

                                                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                         ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ