Ανακοίνωση

 

Προς τα μέλη του ΣΒΑΠ

Στα κορυφαία θέματα των στόχων του ΣΒΑΠ με σκοπό την αναμόρφωση και την αναβάθμιση της παρουσίας του στην οικονομία είναι, όπως έχουμε συμφωνήσει η πολύπλοκη κατάσταση στο καθεστώς των αδειοδοτήσεων στην Αττική. Καθεστώς που έχει οδηγήσει και στον περιορισμό της αδειοδότησης βιομηχανικών μονάδων.

Ξεκινώντας από τα κενά και τις ανάγκες μεταβολών στο νομοθετημένο σύστημα διαδικασιών του νόμου 3325/2005 για την Αττική, θεωρούμε αναγκαίο να επαναπροσδιορίσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας.

Προς τον σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταλήξουμε στις προτάσεις μας προς τα αρμόδια οικονομικά υπουργεία.

 παρακαλούμε πατήστε στην πάρακατω για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο για τον νόμο 3325/2005 περί αδειοδοτήσεων στην Αττική.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyJ5jcsU7mnBH5xyNa0Jnpgv5K3UYxo1EXFttQXR4Kq0f0MA/viewform?usp=pp_url

 

LOGO ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ