Υπεγράφη Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας  για τη συνέργεια μεταξύ του ICC Ελλάς Women, της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς),  εκπροσωπούμενο από την πρόεδρο του ICCWH, την κα. Άννα Καμαρίδη και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και Προέδρο κ. Δημήτρη Μαθιό.

Το ICC Women Hellas και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), συμφωνούν στην αμοιβαία συνεργασία για την ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας ,των δράσεων  και δημιουργικότητας στον επιχειρηματικό τομέα.

Υπάρχουν σημαντικά πεδία συνεργασίας τα οποία είναι σύμφωνα με τους στόχους και τους σκοπούς τους και αφορούν στην οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την ενημέρωση για επαγγελματικά θέματα.

Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις ευκαιρίες ανέλιξης που θα ενδιέφεραν τις γυναίκες, την κινητοποίηση άλλων φορέων -κρατικών και μη- για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και γενικότερα την ευημερία της κοινωνίας μας, έχοντας θέσει ως κοινό σκοπό την σύμπλευση και υποστήριξη δράσεων στον τομέα ενδυνάμωσης της γυναίκας σε κάθε επίπεδο.

Φωτογραφικό υλικό