ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΒΑΠ

σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας για την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για τα διαδικυακά σεμινάρια του ΚΕΘΙ σε θέματα Βίας και Παρενόχλησης. Τα σεμινάρια που απευθύνονται σε διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους/-ες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλετε αίτηση για τη συμμετοχή σας στην επιμόρφωση, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.kethi.gr/seminaria

Σημειώνεται ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και κατά την επιλογή των συμμετεχόντων/-ουσών λαμβάνεται υπόψη ο φορέας απασχόλησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμετοχή ατόμων από όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς.

Με εκτίμηση

ΚΕΘΙ