Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες (ΕΟΧ GR07 / 3730)

Έρευνα για τις εργαζόμενες-γυναίκες στις Βιομηχανίες της Αττικής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο

πληροφορίες: Αικ. Ριμποπούλου τηλ. 2103392567

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου

Πρόσκληση ανάθεσης ενδιαφέροντος για την Διοργάνωση του Εργαστηρίου (χώρος, catering, υλικό δημοσιότητας, ιστοσελίδα) σε εταιρεία παροχής αντιστοίχων υπηρεσιών

Ιστοσελίδα Ημερίδας: http://equality-at-work.gr/?page_id=299&lang=el