Υπόμνημα προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ν. Παπαθανάση 23.6.2022

                                                     

 

                                

                Αθήνα 23 Ιουνίου 2022

                                                                                               

Προς τον Υφυπουργό

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

κ. Νικόλαο Παπαθανάση

 

Κύριε Υπουργέ,

Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στις επιχειρήσεις λόγω του πληθωρισμού και της πανδημίας, θεωρούμε σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα στην διευκόλυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και στην αποπληρωμή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ο ΣΒΑΠ παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 4887/22 ο οποίος έχει δημοσιευτεί από 4 Φεβρουαρίου 2022. Είναι καίριας σημασίας να τονίσουμε την σημαντικότητα του Νόμου 4887 για τις παραγωγικές μονάδες της χώρας, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα για έναρξη των υποβολών στα καθεστώτα του. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από 30/9/2021, δεν υπάρχει πλαίσιο στήριξης των βιομηχανιών στην χώρα μας και ως εκ τούτου οι επενδύσεις έχουν παύσει στον κλάδο μας.

Μέσω της επικοινωνίας που έχει με επιχειρήσεις – μέλη του και αντιλαμβανόμενος τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που συντρέχουν την περίοδο αυτή, επισημαίνει την αναγκαιότητα για έναρξη υποβολών προτάσεων χρηματοδότησης, στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Επιπλέον, σχετικά με την αποπληρωμή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων από τους παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων εξοπλισμού ή και αλλαγών χρηματοδοτικού σχήματος και μετοχικής σύνθεσης, καθώς δεν συγκροτούνται οι γνωμοδοτικές επιτροπές για την έγκριση τροποποιήσεων των αιτημάτων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν αιτήματα ολοκλήρωσης έργων.

Κύριε Υπουργέ, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, υπάρχει έλλειψη ρευστότητας στις επιχειρήσεις και ένας τρόπος διευκόλυνσής τους είναι η ενεργοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων και η μεταφορά κονδυλίων στις επιχειρήσεις, καθώς θεωρούμε ότι θα τους δώσουν μεγάλη ανάσα και βοήθεια αυτή την δύσκολη στιγμή που διανύουμε.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαθιός

Πρόεδρος ΣΒΑΠ