Θέσεις ΣΒΑΠ για τις επενδύσεις φωτοβολταικών και ΑΠΕ- εμπόδια


 

Σήμερα για να προχωρήσουν οι εταιρίες σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών ή άλλων ΑΠΕ γενικότερα, μεγάλο εμπόδιο αποτελεί η αδυναμία των τραπεζών για δυνατότητα χρηματοδότησης.

Σε μία τέτοια είδους επένδυση ελοχεύουν οι εξής κίνδυνοι:                                       

  • τεχνολογικός κίνδυνος
  • πιστωτικός κίνδυνος

Για να διασφαλιστούν οι επενδύσεις αυτές και για να εξαλειφθούν οι παραπάνω κίνδυνοι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη η αναπτυξιακή τράπεζα να διαθέσει πρόγραμμα εγγυοδοσίας για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά ή άλλων ΑΠΕ γενικότερα.

Πρέπει να υπάρχει η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και της αναπτυξιακής τράπεζας.

Το καλύτερο σχήμα για να προχωρήσει μία τέτοια επένδυση για τις εταιρίες είναι να συνάπτονται συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης με εταιρίες ΕΣΚΟ. Οι βιομηχανίες θα διαθέτουν πχ οικόπεδο ή και μέρος της επένδυσης και οι εταιρίες ΕΣΚΟ θα παίρνουν τη χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης. Την εγγύηση θα τη δίνει το ελληνικό δημόσιο και η αναπτυξιακή τράπεζα.

Η σημερινή πραγματικότητα για το κόστος του ελληνικού παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι έχει υψηλότερο κόστος (κατά 20-30%) παραγωγής λόγω της πιο παλιάς τεχνολογίας και εξοπλισμού που χρησιμοποιεί, με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερες καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό το κόστος με την αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί την ελληνική παραγωγή σε ασφυκτική κατάσταση. Συνεπώς η επένδυση σε φωτοβολταϊκά ή άλλα ΑΠΕ γενικότερα αποτελεί μονόδρομο και αδήριτο ανάγκη.

Επιπλέον προβλήματα που υπάρχουν και που πρέπει να προωθηθούν, όπως εξάλλου γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως πχ στη Γερμανία, είναι:

  • επιδότηση στην προμήθεια των συσσωρευτών
  • απλούστευση των διαδικασιών για τις άδειες που απαιτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
  • Άμεσες επενδύσεις του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Το ελληνικό δίκτυο είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να υποστηρίξει τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν ή που πρόκειται να γίνουν.