Χρεώσεις από την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)». 20.1.2022

Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2022

                                               

Προς τον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Κ. Σκρέκα

 

Θέμα : «Χρεώσεις από την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)».

Κύριε Υπουργέ,

Μετά την νέα ενημέρωση από τον  Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) σχετικά με την (στις 20/12/2021) προς τον νόμιμο εκπρόσωπο υπόχρεου παραγωγού συσκευασιών που έχει συμβληθεί με την ΕΕΑΑ Α.Ε. για απαλλαγή από τη νομική ευθύνη εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών με θέμα «Νέα κατηγοριοποίηση και νέο ύψος των χρηματικών εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν, από 29.6.2020, οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών που είναι συμβεβλημένοι με την ΕΕΑΑ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. 167.1/13.05.2020 Απόφαση του ΔΣ ΕΟΑΝ για την Ανανέωση της Έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» του φορέα ΕΕΑΑ Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΩΝΥ46Ψ8ΟΖ-0ΓΓ/29.06.2020) προκύπτουν θέματα που έχουν ανάγκη ρύθμισης.

 

Προς τούτο ο ΣΒΑΠ προτείνει

  1. 1.    Οι  Εμπλεκόμενοι Φορείς  να  δώσουν σαφή απάντηση σχετικά με το ύψος των χρηματικών εισφορών, που οφείλουν να αποδίδουν οι επιχειρήσεις μας ως τέλη ανακύκλωσης;
  2. 2.   Να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν εταιρίες που δεν πληρώνουν τα τέλη και λειτουργούν εις βάρος των εταιριών που πληρώνουν.
  3. 3. Να προβλεφθεί  έκπτωση ή διευκόλυνση,από την κυβέρνηση, για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος

Δημήτρης Μαθιός