Υπόμνημα προς τον ΓΓ κ. Ν. Μανντζούφα για την Ένταξη επενδυτικών σχεδίων Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν.3982/2011 στο καθεστώς των Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων 9.7.2020

 

 

Αθήνα 09 Ιουλίου 2020

                                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 3.515

Προς: Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

Υπόψη Γ.Γ. κ. Ν. Μαντζούφα

Θέμα: Ένταξη επενδυτικών σχεδίων Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν.3982/2011 στο καθεστώς των Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Αξιότιμε Γενικέ,

Με το εδαφ. (ε) του άρθ. 1 του Ν.4146/2013, τα Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011, με προϋπολογισμό άνω των 5 εκ. €, συμπεριλαμβάνονταν στις Στρατηγικές Ιδιωτικές Επενδύσεις. Η εν λόγω διάταξη καταργήθηκε με το Ν.4608/2019.

Με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων, όπως εξελίχθηκε με το Ν.4635/2019 και τη μείωση της σχετικής δαπάνης διαχειριστικής αμοιβής και του ρυθμού απόδοσης της, δημιουργούνται εξαιρετικά θετικές συνθήκες για την αξιοποίηση του από την αγορά και για επενδύσεις σε Επιχειρηματικά Πάρκα.

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η επαναφορά σχετικής διάταξης, ώστε οι επενδύσεις Επιχειρηματικών Πάρκων να μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 11 και 13, που αφορούν στη χωροθέτηση και την ταχεία αδειοδότηση, περιοριστικά.

Το όριο του προϋπολογισμού των 5 εκ. € θεωρείται εύλογο καθώς αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των Πάρκων που πρέπει να οργανωθούν στην Επικράτεια, με μέση έκταση 500 στρ. περίπου και με πρόβλεψη σταδιακής ανάπτυξης 150 και πλέον επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν κύκλο εργασιών άνω των 350 εκ. € και εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Η προτεινόμενη διάταξη θα έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του χρόνου, άρα και του κόστους, αδειοδότησης Πάρκων. Γενικότερα δε, θα συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών επενδύσεων στον τομέα αυτό και ειδικότερα στην οργάνωση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της επικράτειας, με αφετηρία την Αττική και με σκοπό την άρση των περιβαλλοντικών και αντιαναπτυξιακών προβλημάτων που συναρτώνται με αυτές.

Πρόταση Νόμου

Προσθήκη εδαφ. (ε) στην παραγ. 2 στο Άρθ.10 και αναρίθμηση του εδαφ. (ε) του Ν.4608/2019

«ε) «Στρατηγικές επενδύσεις χωρικής οργάνωσης των επιχειρήσεων», οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν.3982/11 με συνολικό προϋπολογισμό άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5 εκ. €). Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 2 και 4 του παρόντος, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα επένδυσης (ΕΑΝΕΠ).»

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για τον ΣΒΑΠ

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος,

Δημήτρης Μαθιός