Υπόμνημα προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων κ. Θ. Λαμπριανίδη με θέμα "Αίτημα παράτασης υποβολής επενδυτικών σχεδίων για Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004" 27.02.2018

                                                                                                                                                           

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018

Προς τον

Γενικό Γραμματέα

Ιδιωτικών Επενδύσεων

κ. Θ. Λαμπριανίδη

  

Κύριε Γενικέ,

Ως Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κρίνουμε αναγκαίο το πλαίσιο  υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/04 και 3908/11, να επανέλθουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις που τέθηκαν σε ισχύ και οι οποίες, κατά την άποψή μας, «αδικούν» τα πολυετή επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στον Ν.3299/04.

Πιο συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου, δόθηκε παράταση στα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στον προηγούμενο Ν.3908/11, μέχρι 31/12/2018, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής τους, χωρίς να λαμβάνονται υπ‘ όψη τα επενδυτικά σχέδια του Ν.3299/04, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είχαν υποβληθεί στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Ωστόσο, επανερχόμαστε, καθώς με προηγούμενη πρότασή μας διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κενό στην αναγκαιότητα ύπαρξης ευνοϊκών ρυθμίσεων και στα επενδυτικά έργα που είχαν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), με έμφαση στα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια (businessplan) του Ν.3299/04, καθώς υπάρχει κατώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού ύψους 1.500.000 Ευρώ για τις μικρές μεγέθους επιχειρήσεις και 3.000.000 Ευρώ για τις μεσαίες, καθώς είναι αδύνατον από τις επιχειρήσεις να τηρηθούν με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, οι οποίες μεταφράζονται σε:

 • Αδυναμία των Τραπεζών για δανειοδοτήσεις.
 • Καθυστερήσεις στην διακίνηση κεφαλαίων λόγω capital controls.
 • Αδυναμία από έλλειψη ρευστότητας πλήρους εξαγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού και αναγκαίων εξοπλιστικών ειδών από το εξωτερικό.
 • Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων του Τ.ΕΠΙΧ., καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογράψει όλες οι τράπεζες την ενεργοποίησή του, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο η ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων.

Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθεί μνεία είτε ως προς την κατάργηση του ελάχιστου ύψους επένδυσης για τα συγκεκριμένα έργα, ώστε να μπορούν να παραληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα όργανα ελέγχου, είτε ως προς ενδεχόμενη μείωση του ελάχιστου προϋπολογισμού σε 1.000.000 Ευρώ για τις μικρές και 2.000.000 Ευρώ για τις μεσαίες μεγέθους επιχειρήσεις, ώστε να μην υπάρξουν διακρίσεις στην αντιμετώπιση των επενδύσεων του Ν.3299/04, έναντι εκείνων του Ν.3908/11 και άμεση πολιτική βούληση για ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, για την εξυπηρέτηση των παραγωγικών αναγκών των επιχειρήσεων.

Παράλληλα με τις παραπάνω ρυθμίσεις θεωρούμε αναγκαία την παράταση μέχρι 31/12/2018 της ολοκλήρωσης επενδύσεων, τουλάχιστον αυτών που έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό, μέχρι 50% ποσοστό της ολοκλήρωσή τους ώστε να αντιμετωπιστούν οικονομικές δυσκολίες που προκαλεί η σοβαρότατη έλλειψη ρευστότητας.

Εξ’ άλλου, με την ευκαιρία της συνάντησής μας αυτής, κρίνουμε χρήσιμο  να επαναφέρουμε θέσεις που έχουμε παρουσιάσει και αναλύσει, ως ΣΒΑΠ αλλά και συλλογικότερα με τις Κεντρικές και Περιφερειακές Βιομηχανικές Οργανώσεις της χώρας, σχετικά με την ανάγκη επανασχεδιασμού του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων μέσα από τις εξής επιλογές:

 • Αναμόρφωση ποσοστών περιφερειακής ενίσχυσης με βάση την οικονομική κατάσταση μέσα στην κρίση.
 • Μεγαλύτερη εστίαση σε επενδύσεις σε βιομηχανία – μεταποίηση καθώς και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κατά προτεραιότητα αξιοποίηση από τη βιομηχανία – μεταποίηση σε Χ% των προγραμματισμένων ενισχύσεων.
 • Νέοι κανόνες διαφανούς αξιοποίησης των δημόσιων πόρων με βάση την απόδοση και όχι τις δαπάνες ώστε οι ενισχύσεις να ανακτηθούν από τα δημόσια ταμεία.
 • Κίνητρα χρήσης ή/και μετεγκατάστασης σε επιχειρηματικά πάρκα. Σε όλα τα πάρκα να επιτρέπεται η μέγιστη ενίσχυση βάσει ΓΑΚ ανεξαρτήτως περιοχής.
 • Κίνητρα δημιουργίας και διαχείρισης των επιχειρηματικών πάρκων.
 • Σημαντική επιτάχυνση για ενισχύσεις μέσω φορολογικών κινήτρων ή/και για ενισχύσεις «έτοιμου εξοπλισμού».
 • Αποτύπωση της κατάστασης (status) κάθε φακέλου ως προς το κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας ιδιαίτερα ως προς την τήρηση των θεσμοθετημένων προθεσμιών. Ψηφιακή ιχνηλασιμότητα του φακέλου για βελτίωση της διαφάνειας και επιτάχυνση της διαδικασίας.
 • Έγκαιρη και αποτελεσματική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων.
 • Πραγματική, απρόσκοπτη ταχεία εξόφληση των υποχρεώσεων του κράτους προς την παραγωγική οικονομία (πχ επιστροφές ΦΠΑ, εξόφληση ενισχύσεων, κλπ). Ειδικά η καταβολή παλαιότερων ενισχύσεων θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην αγορά. Επιπλέον, με την καθιέρωση του θεσμού της «Συνεπούς Επιχείρησης» (με αυστηρά κριτήρια) θα μπορεί να γίνεται άμεση επιστροφή του ΦΠΑ.
 • Στελέχωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας σε θέματα επενδύσεων, ώστε να καλυφθούν ελλείψεις σε εξειδικευμένο δυναμικό.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος

Δημήτρης Μαθιός