«Η χρηματοδότηση της οικονομίας και η απαιτούμενη ρευστότητα πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο παράλληλα με την ισχυροποίηση του Τραπεζικού συστήματος της χώρας».

Δελτία τύπου

Δήλωση του πρόεδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δημήτρη Μαθιού

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες τις εξελίξεις που κατευθύνονται στις στρατηγικές αμύνης και ισχυροποίησης του Τραπεζικού συστήματος. Θεωρούμε δε βέβαιο ότι η προσοχή που επιβάλλεται για τις κινήσεις αυτές θα καλύψει και τυχόν διαφοροποιήσεις στον Τραπεζικό δανεισμό και στις συνεργασίες με τις επιχειρήσεις».

Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δημήτρης Μαθιός με την προσθήκη ότι: «οι επιχειρήσεις έχουν εύλογη ανησυχία για τις εξελίξεις στο Τραπεζικό τομέα καθώς είναι αισθητή πλέον η έλλειψη χρηματοδότησης της οικονομίας τόσο από τις δημόσιες επενδύσεις όσο και από τις Τράπεζες. Η στενότητα δε αυτή επηρεάζει ισχυρά κάθε σκέψη για παραπέρα ανάπτυξη δράσεων και ασφαλώς αδρανοποιεί και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για ενίσχυση της επιχειρηματικής αγοράς με επενδύσεις όπως αυτές του ΕΣΠΑ.
Θεωρούμε ότι όλα αυτά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην διαμόρφωση πολιτικών επιλογών και στρατηγικών».

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ