ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Γενική Συνέλευση ΣΕΒΚ 22ης Ιουνίου 2022

 

O κ. Ελευθέριος Κούρταλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του της 22ης Ιουνίου 2022, υπογράμμισε τα κάτωθι:

«Σε περιόδους κρίσεων, τα πιο αδύναμα κράτη, στα οποία εντάσσεται και η χώρα μας μετά από μια δεκαπενταετία διαδοχικών δοκιμασιών, έχουν πιο δύσκολο έργο. Για αυτόν τον λόγο, επιβάλλεται να εφαρμοσθεί, άμεσα, ένα μεσομακροπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα, ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής με βασικούς άξονες:

 • Τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας, με στοχευμένες και όχι οριζόντιες, ενισχύσεις, ώστε να αντιμετωπισθούν, ταχύτερα, οι διαχρονικές διαρθρωτικές της υστερήσεις.
 • Τη συστηματική επαναβιομηχάνιση της χώρας, με την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και των εθνικών αποταμιεύσεων που, σήμερα, βρίσκονται εκτός της παραγωγικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η κλωστοϋφαντουργία, ένας δυναμικός και στ’ εξοχήν, εξωστρεφής κλάδος»

Αναφερόμενος στην πορεία της ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας, ο κ. Κούρταλης επεσήμανε και τα κάτωθι:

«Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή (πόλεμος με αβέβαιη ημερομηνία λήξης, ενεργειακή και επισιτιστική απειλή, πληθωριστικές πιέσεις, αυστηροποίηση της κοινοτικής νομισματικής πολιτικής και άνοδος των επιτοκίων δανεισμού.

Με την ενεργειακή κρίση να διχάζει την Ευρώπη και να αυξάνει κατακόρυφα το κόστος των επιχειρήσεων, με τις αρρυθμίες των εφοδιαστικών της αλυσίδων να προκαλούν τριγμούς στην όλη παραγωγική διαδικασία, η ανησυχία εντείνεται.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη.

Οι διαχρονικές διαρθρωτικές υστερήσεις της οικονομίας μας δεν έχουν, ξεπεραστεί παρά τα τρία κοινοτικά μνημόνια και την επίμονη λιτότητα, με συνέπεια να καθίσταται δυσχερέστατη η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων (κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, υψηλές αμυντικές δαπάνες). Καθώς οι αβεβαιότητες στον διεθνή ορίζοντα πολλαπλασιάζονται ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους του κοινοτικού Νότου ενισχύεται»

Σχετικά με την κλωστοϋφαντουργία, το 2021, ήταν κατά τον κ. Κούρταλη, μια καλή χρονιά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αφετηρία γενικότερης ανάκαμψης του κλάδου. Κατά το 2021, ο κλάδος παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

 • Οι συνολικές εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας έφθασαν, το 2021, στο 1,293 δις.ευρώ, αυξημένες κατά 42,1%, σε σχέση με το 2020 (910.000 χιλιάδες ευρώ).

Ειδικότερα, οι εξαγωγές πρώτων υλών κλωστοϋφαντουργίας αυξήθηκαν κατά 76,5%, το 2021, έναντι του 2020 (722.524 χιλ. ευρώ, έναντι 409.276 χιλ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 13,9% (570.492 χιλ. ευρώ, έναντι 500.743 χιλ. ευρώ).

 • Οι συνολικές εισαγωγές κλωστοϋφαντουργίας έφθασαν, σε 990.704 χιλιάδες ευρώ, έναντι 864.841 χιλιάδων ευρώ του 2021 (+14,6%).
 • Ενθαρρυντική είναι, επίσης, και η εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου των προϊόντων του κλάδου μας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς, οι εξαγωγές τους παρουσίασαν άνοδο κατά 10,2%.

 

Σύμφωνα με τον κ. Κούρταλη, τα βασικά αιτήματα του κλάδου, είναι:

 1. Η εκτόξευση της τιμής της ενέργειας, η οποία, πλέον, υπεισέρχεται, κατά 60-70%, στο τελικό κόστος των προϊόντων της κλωστοϋφαντουργίας, περιορίζει, ουσιαστικά, την ανταγωνιστικότητα ακόμη και δυναμικών μονάδων της, καθώς η χώρα έχει την ακριβότερη αγορά ενέργειας, στην Ε.Ε.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού προτείνονται:

α) Η εξίσωση της ηλεκτρικής ενέργειας, στη Μέση Τάση, με την αντίστοιχη της Υψηλής Τάσης, που αποτελεί πάγιο αίτημά του κλάδου

β) Επαρκής ενίσχυση των επιχ/σεων του κλάδου, καθ όλο το διάστημα της κρίσης, ώστε το συνολικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τον κλάδο, να μην ξεπερνάει τα 70 ευρώ/ΜWh (ανταγωνιστικό κόστος και ρυθμιζόμενες χρεώσεις).

γ) Ευθυγράμμιση της μεθοδολογίας υπολογισμού της χρέωσης Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής που εφαρμόζεται για τους πελάτες ΜΤ με ετήσια κατανάλωση >13Gwh, με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην ΥΤ.

δ) Η ένταση ηλεκτρικής ενέργειας να αποτελέσει το βασικό κριτήριο ένταξης και καθορισμού της ενίσχυσης των επιχειρήσεων του κλάδου στο «Νέο εξοικονομώ» για τη Βιομηχανία. αλλά και στον Αναπτυξιακό Νόμο.

ε) Ένταξη των επιχειρήσεων του κλάδου στο «Net Metering” και αποδέσμευση θερμικών περιθωρίων του δικτύου από τον ΔΕΔΔΗΕ, με εφαρμογή τεχνικών έξυπνης διαχείρισης, για την μείωση του λειτουργικού κόστους.

στ) Επιστροφή του αυξημένου ΕΤΜΕΑΡ που καταβάλλεται από τον Ιανουάριο του 2019, για τον κλάδο της νηματοποίησης υφαντικών ινών που είναι επιλέξιμος.

ζ) Παράταση στην μη χρέωση των ΥΚΩ από Απρίλιο 2022 για τις βιομηχανίες Μέσης Τάσης και για όλο το διάστημα που διαρκεί η ενεργειακή κρίση, και εφαρμογή του κανόνα των ΕΤΜΕΑΡ και στα ΥΚΩ.

η) Άμεση εφαρμογή του CBAM (Διασυνοριακού Φόρου Άνθρακα) για τον τομέα της νηματοποίησης υφαντικών ινών, προκειμένου να αποφευχθεί ο άνισος ανταγωνισμός σε βάρος ελληνικών κλωστοϋφαντουργιών, που προσπαθούν να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ, από προϊόντα χωρών χωρίς κόστος άνθρακα.

θ) Αντιμετώπιση της πρόσθετης επιβάρυνσης του ενεργειακού κόστους του κλάδου της νηματοποίησης υφαντικών ινών (13.10), ο οποίος έχει εξαιρεθεί πανευρωπαϊκά, από το μέτρο της αντιστάθμισης των έμμεσων εκπομπών, που καταβάλλονται από το 2021.

 1. Παροχή επαρκούς ρευστότητας για την κάλυψη και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, λόγω ανόδου των τιμών των πρώτων υλών, που θα δώσει πολύτιμες ανάσες σε μια σειρά κλωστοϋφαντουργιών που απειλούνται με κλείσιμο.
 2. Μετάθεση για το 2023, της επιστροφής των δόσεων των προκαταβολών που προβλεπόταν να γίνει το 2022 και μείωση της 1ης και 2ης επιστρεπτέας προκαταβολής, κατά 50%, όπως έγινε για την 4η και 5η.
 3. Αντιμετώπιση της υπερχρέωσης του κλάδου, με διαγραφή και μέρους των συνολικών οφειλών, με στόχο, την παροχή της δυνατότητας σε βιώσιμες κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν, εκ νέου, από τον τραπεζικό τομέα και τη ρύθμιση των υπαρχουσών οφειλών των μονάδων του κλάδου μας, σε 100 μηνιαίες άτοκες δόσεις
 4. Μηδενισμός του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης(ΕΦΚ), για τον κλάδο του οποίου οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μηδενικές.
 5. Ευρύτερη συμμετοχή της κλωστοϋφαντουργίας στους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και διαφοροποίηση της παραγωγής, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του κλάδου.
 6. Μείωση των φορολογικών βαρών των επιχειρήσεων, με έμφαση στον περιορισμό της φορολογίας των επανεπενδυομένων κερδών, ως κίνητρο για διεύρυνση των επενδύσεων.
 7. Οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
 8. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20-30%, με τροποποίηση της παραγράφου 1 του ν.4621/19 και για τις επιχειρήσεις, όπως ισχύει, σήμερα, για τα φυσικά πρόσωπα.
 9. Προσαρμογή των ρυθμίσεων του Αναπτυξιακού Νόμου στα, μετά Covid, δεδομένα, με την τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, για την ευρύτερη συμμετοχή στα σχετικά κίνητρα των κλωστοϋφαντουργιών και των ερευνητικών τους προγραμμάτων και την αύξηση των χρηματικών επιδοτήσεων, αντί των φορολογικών ελαφρύνσεων.
 10. Θεσμοθέτηση, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικού καθεστώτος για την κλωστοϋφαντουργία, λόγω υπερδεκαετούς κρίσης του κλάδου

Ο κ. Κούρταλης ολοκληρώνοντας την εισήγησή του αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις ευοίωνες προοπτικές ενός έντονα εξωστρεφούς παραγωγικού κλάδου, που βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, αφού η συνεχής άνοδος της ζήτησης των προϊόντων της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, από την υπόλοιπη Ευρώπη, ευνοούν την άμεση και δυναμική επανεκκίνησή του, καταλήγοντας:

«Η κλωστοϋφαντουργία, αποτελεί, διαχρονικά, έναν από τους σημαντικούς παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας μας, παράγει εθνικό πλούτο, απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, ενισχύσει αισθητά τις εξαγωγές και τα φορολογικά μας έσοδα.

Δικαιούται κατά συνέπεια, να ζητήσει από την Πολιτεία, την συμπαράσταση που της αξίζει, για να μπορέσει να προσφέρει περισσότερα».

 

Ελευθέριος Κούρταλης /Πρόεδρος ΣΕΒΚ / Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022