Πρωτοβουλία του ΣΕΒ με την ονομασία SKILLS4JOBS που ανακοινώθηκε σήμερα.

https://www.sev.org.gr/protovoulies-kampanies/skills4jobs/

Η Πρωτοβουλία Skills4Jobs προσφέρει δωρεάν προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε αποφοίτους της τεχνικής εκπαίδευσης και κατόπιν απασχόληση σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

Στόχος του ΣΕΒ είναι να διευκολύνει τις επιχειρήσεις-μέλη του στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με το ReGeneration, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και αφορούν στις ειδικότητες του Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής και του Ηλεκτρολόγου Αυτοματιστή.