Παρεμβάσεις για συνύπαρξη της πολιτικής ανάπτυξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων με την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος

Ο Σύνδεσμος μας σε στενή συνεργασία με τους Δήμους και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας της Αττικής φροντίζει να μελετά και να υποδεικνύει λύσεις σε σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα μεταξύ αυτών συνεργάστηκε με τις αρμόδιες υπηρεσιακές και τοπικές αρχές για να δοθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις στα προβλήματα που προκαλούνται από τον αποτεφρωτήρα απορριμμάτων του ΧΥΤΑ του Δήμου Φυλής ώστε και το περιβάλλον να προφυλάσσετε και η λειτουργικότητα των επιχειρήσεων να είναι η καλύτερη δυνατή.

Προς την ίδια κατεύθυνση, ο Σύνδεσμος μας, συνεργάστηκε στενά με την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση για να γίνει πραγματικότητα στην Ελλάδα η ανακύκλωση του γνωστού μηχανισμού ως πράσινα σημεία.

Ο ΣΒΑΠ μετέχει επίσης στην γενικότερη κίνηση που έχει κεντρικό στόχο την δημιουργία μεγάλης μονάδας ανακύκλωσης των απορριμμάτων ώστε να λυθούν αισθητά περιβαλλοντικά προβλήματα του Λεκανοπεδίου.

Τέλος, ο Σύνδεσμος μας, παρεμβαίνει με πολύπλευρη ενεργητικότητα στην προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα συγκέντρωσης των απορριμμάτων από τα δέντρα που κλαδεύονται μέσα από τις διαδικασίες ανακύκλωσης.