Δράσεις του ΣΒΑΠ και άλλων Οργανώσεων των Παραγωγικών τάξεων καθώς και προγραμματισμένα γεγονότα και εκδηλώσεις που στοχεύουν στην προβολή θέσεων και θεμάτων της οικονομίας.

       

Αναβολή επιχειρηματικής αποστολής στην Αλβανία

υπόμνημα ΣΒΑΠ

Εγκύκλιος 28.8.2023

Πρόσκληση KTX Seerelia

Πρόγραμμα Seerelia

Επιχειρηματική Αποστολή στο Ιραήλ

Είσπραξη εσόδων ΚΕΕΕ