Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα Νέες οικοδομές
New Built - properties Ιανουάριος 2023
Region and Regional Unit
Αριθμός  
Number     
Όροφοι
Storeys     
Όγκος
Volume       
Επιφάνεια
Surface   
Σύνολο Χώρας 765 1.679 1.365.527 301.354 Greece, Total
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 166 593 502.593 106.176 REGION OF ATTIKI
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 16 77 31.771 9.050 REGIONAL UNIT OF KENTRIKOS TOMEAS ATHINON
(CENTRAL SECTOR OF ATHENS)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 33 116 56.721 15.675 REGIONAL UNIT OF VOREIOS TOMEAS ATHINON
(NORTH SECTOR OF ATHENS)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 13 54 18.180 5.247 REGIONAL UNIT OF DYTIKOS TOMEAS ATHINON
(WESTERN SECTOR OF ATHENS)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 31 169 120.109 33.855 REGIONAL UNIT OF NOTIOS TOMEAS ATHINON
(SOUTH SECTOR OF ATHENS)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 47 105 53.234 14.592 REGIONAL UNIT OF ANATOLIKI ATTIKI
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 12 198.320 20.917 REGIONAL UNIT OF DYTIKI ATTIKI
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 49 16.448 4.586 REGIONAL UNIT OF PIREAS
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 8 11 7.810 2.254 REGIONAL UNIT OF NISIA (ISLANDS)