Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης από την ΕΒΕΤΑΜ και πιστοποίηση για την Επιχειρηματική Ηθική

  

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αναφορικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες: προγραμματισμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδούμενων έργων (τύπος έργων Β, Γ) Επίπεδο Διαχειριστικής Επάρκειας 1

 

EBETAM GR webEBETAM ENG web

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

AWARD BRONZE