Η ενέργεια είναι το "ψωμί της οικονομίας" 5.8.2022

Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Η ενέργεια είναι το "ψωμί της οικονομίας"

«Οι ευρωπαϊκοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ και τις δημόσιες επενδύσεις αποτελούν ευκαιρία ιστορικών διαστάσεων όχι μόνο για να καλύψουν πλήρως το πάνω από 10ετία επενδυτικό κενό, αν κατευθυνθούν εξ’ ολοκλήρου σε επενδύσεις, αλλά να ενισχύσουν και μια ανακατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας σε νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα της δώσει διαρκή και διατηρήσιμη ώθηση για τις επόμενες δεκαετίες.»

Τα παραπάνω τονίζει ο πρόεδρος του Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) κ. Δημήτρης Μαθιός στο καθιερωμένο μήνυμά του με την έναρξη της χειμερινής οικονομικής περιόδου και προσθέτει:

«Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να επιδιωχθεί η μέγιστη στρατηγική στόχευση στη διάθεση αυτών των πόρων, αλλά και γενικότερα στην επενδυτική πολιτική της χώρας.

Η στρατηγική αυτή στόχευση οφείλει να περιλαμβάνει πρώτα από τους κλάδους εντάσεως εργασίας. Την παροχή, δηλαδή, σχετικά υψηλότερης προτεραιότητας και ισχυρότερων κινήτρων στις επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που στηρίζονται συγκριτικά περισσότερο στην εργασία έναντι των υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής.

Χρειάζεται ειδική μέριμνα για τη σχετικά μεγαλύτερη τόνωση των επενδύσεων που θα συνεισφέρουν περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Οφείλουμε τέλος να σημειώσουμε ότι η ενέργεια είναι ένα πρακτικά αναντικατάστατο ενδιάμεσο αγαθό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή όλων των υπόλοιπων αγαθών και συνεπώς μπορεί να χαρακτηριστεί ως το "ψωμί της οικονομίας".