Ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός αξιοποιεί τον διάλογο και εν όψει της ΔΕΘ, που επιδιώκει με τις παραγωγικές τάξεις η Κυβέρνηση 2.9.2019

                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                         Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2019

                                                  

                                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός αξιοποιεί τον διάλογο και εν όψει της ΔΕΘ, που επιδιώκει με τις παραγωγικές τάξεις η Κυβέρνηση.

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για διάλογο με τις παραγωγικές τάξεις, ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός, ενεργοποίησε μηχανισμούς διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία στοχεύοντας σε παρεμβάσεις για ρυθμίσεις που απασχολούν και τις βιομηχανίες της Αττικής πρώτον στην αξιοποίηση Κοινοτικών πόρων και δεύτερον με την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης επισκέψεων (βίζες) επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων Τρίτων χωρών.

Συγκεκριμένα, σε επίσκεψη στον υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρ. Δήμα, ο κ. Μαθιός, έθεσε την ανάγκη προσωπικής του παρέμβασης για την αξιοποίηση, προς επενδυτικό και άλλο όφελος της βιομηχανίας, όλων των Κοινοτικών προγραμμάτων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Σε επόμενη επίσκεψη του, στον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτη, ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ, ανέπτυξε αναλυτικά το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις ή τις αδικαιολόγητες απορρίψεις στις εγκρίσεις βίζας επισκεπτών από Τρίτες χώρες και ζήτησε επίσης προσωπική παρέμβαση του υφυπουργού, με σκοπό την αναβάθμιση της οικονομικής διπλωματίας, πράγμα για το οποίο έχουν δρομολογηθεί ήδη διεργασίες όπως τον διαβεβαίωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Στο σχετικό υπόμνημα ο κ. Μαθιός παρουσιάζει την εξής κατάσταση και διατυπώνει προτάσεις προς επίλυση:

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμφωνείτε και με την άποψη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) ότι η Ελλάδα χάνει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και εκ του λόγου ότι άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνουν πολύ περισσότερο την κινητικότητα των επιχειρηματιών.

Τα εμφανέστατα γραφειοκρατικά εμπόδια στην έγκριση των επισκέψεων επιχειρηματιών εκτός ΕΕ στην χώρα μας λειτουργούν ως ένα από τα σημαντικά αντικίνητρα επιχειρηματικών σχέσεων.

Πιστεύουμε ότι, είστε απόλυτα γνώστης της πραγματικότητας ότι, οι Προξενικές μας Αρχές είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικές σε χώρες υψηλού μεταναστευτικού κινδύνου με ότι αυτό συνεπάγεται στην διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προσκαλούν στελέχη ξένων εταιριών χρήσιμων όμως στην συνεργασίας μας, με τις επιχειρήσεις των χωρών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ωστόσο οι Προξενικές Αρχές λειτουργούν ως πρώτο σημείο επαφής για τους αλλοδαπούς επιχειρηματίες και τα στελέχη τους αφού απαιτείται να διαθέτουν θεώρηση των διαβατηρίων τους προκειμένου να προσέλθουν στον χώρο Σένγκεν.

Κατά την εκτίμηση μας κάθε χρόνο οι μετακινήσεις αυτές, που απαιτούν θεώρηση διαβατηρίου, ξεπερνούν και τις 25.000 πράγμα που δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο από την πολιτική της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της οικονομικής διπλωματίας.

Ο ΣΒΑΠ έχει παρουσιάσει, με επαναλαμβανόμενα διαβήματα του, στο θέμα αυτό, πολλές περιπτώσεις που λειτουργούν ως αντικίνητρο και έχει ζητήσει την παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών.

Με το σημερινό μας διάβημα σας μεταφέρω την βούληση του Δ.Σ. του ΣΒΑΠ, εκφράζοντας και την επιχειρηματική αγωνία του ευρύτερου μέρους της βιομηχανίας για την ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου πολιτικής θεωρήσεων φιλικό προς την επιχειρηματικότητα που θα καταλήγει ασφαλώς στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Ζητάμε συγκεκριμένα:

Πρώτον: Το όποιο σχέδιο διευκολύνσεων στις θεωρήσεις που οφείλουμε να εφαρμόσουμε να είναι πολυετούς διάρκειας, τουλάχιστον 10ετούς ώστε οι επιχειρήσεις να απομονώσουν ένα από τα μεγάλα προβλήματα σχέσεων με τις οικονομίες και τις αγορές των Τρίτων χωρών.

Δεύτερον: Οι αιτήσεις για θεωρήσεις εισόδου που αφορούν επιχειρήσεις και επιχειρηματικές σχέσεις να εξετάζονται κατά προτεραιότητα και οι εγκρίσεις να μην ξεπερνούν 7-10 μέρες.

Τρίτο: Να μην απορρίπτονται αιτήσεις επαγγελματικής θεώρησης Σένγκεν με μοναδική αιτιολογία πιθανή προηγούμενη άρνηση κάποιας Προξενικής Αρχής της Ελλάδας ή της ίδιας Αρχής άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Τέταρτο: Κατά την εξέταση των αιτήσεων να συνεκτιμώνται και άλλα στοιχεία όπως και άλλες ανάγκες του αιτούντος. Για παράδειγμα η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ενδιαφερομένου αλλά και οι ανάγκες να στηριχθεί με κάθε τρόπο η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.»