Προτεραιότητες για τα προβλήματα της βιομηχανίας και τις ανάγκες της μεταποίησης στην Αττική επεσήμανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς και το Δ.Σ. του Συνδέσμου σε επίσκεψη τους στην υφυπουργό Βιομηχανίας κ. Θεοδώρα Τζάκρη 9.10.2

                                                
Προτεραιότητες για τα προβλήματα της βιομηχανίας και τις ανάγκες της μεταποίησης στην Αττική επεσήμανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς και το Δ.Σ. του Συνδέσμου σε επίσκεψη τους στην υφυπουργό Βιομηχανίας κ. Θεοδώρα Τζάκρη.

Την ανάγκη να διαμορφωθούν λύσεις και μηχανισμοί που θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα σε επενδύσεις μέσα από την διαδικασία των αδειοδοτήσεων, στις σχέσεις εγχώριας βιομηχανίας με το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών, στο θεσμό των επιχειρηματικών πάρκων και στους στόχους του νέου αναπτυξιακού νόμου που προωθεί η Κυβέρνηση εντόπισαν με αμοιβαία κατανόηση η υφυπουργός Βιομηχανίας κ. Θεοδώρα Τζάκρη και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δημήτρης Μαθιός καθώς και το Δ.Σ. του Συνδέσμου σε συνάντηση στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε ο πρόεδρος κ. Δημήτρης Μαθιός και ο αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Καραγεωργίου ανέλυσαν τις επιπτώσεις στην παραγωγή από χρονίζοντα προβλήματα και ειδικότερα από εκείνα που έχουν σχέση με την διαδικασία αδειοδοτήσεων, την υπαγωγή επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο και τα κενά της χωροταξικής πολιτικής.
Η κ. Τζάκρη ανταποκρίθηκε με ενδιαφέρον για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και συνέστησε συνέχιση του διαλόγου με αντικείμενα:
Την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών, τα επιχειρηματικά πάρκα και τον αναπτυξιακό νόμο.

                                                                                                                                                                                                                       Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2015  

Σύνδεση Μελών