Ανοικτή επιστολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς προς τον Πρωθυπουργό για την απαράδεκτη υπόθεση της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ 25.9.2015

                                                                                                                            

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ανοικτή επιστολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς προς τον Πρωθυπουργό

Ανοικτή επιστολή-παρέμβαση προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα για την απαράδεκτη υπόθεση της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ απέστειλε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς με κείμενο που υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Μαθιός και έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς έχει επανειλημμένως επισημάνει την άμεση ανάγκη πολύπλευρου διαλόγου με την κυβέρνηση προκειμένου από τη μια πλευρά να ιεραρχηθούν οι ανάγκες για την αναθέρμανση της οικονομίας και από την άλλη να προσδιοριστούν οι μηχανισμοί της πολιτικής εκείνης που θα εντάξουν για ακόμη μια φορά την βιομηχανία στους δυναμικούς σχηματισμούς των παραγωγικών δυνάμεων με στόχο την ανάπτυξη.
Ωστόσο, δεν έχουμε την ανταπόκριση που θεωρούμε απαραίτητη προκειμένου η επικοινωνία της κυβέρνησης με τους φορείς των παραγωγικών δυνάμεων να βρεθούν σε προσέγγιση και να ενεργοποιηθούν σχέδια που απαιτούνται ακόμη και για την προώθηση επενδύσεων.
Την αφορμή για την επικοινωνία μαζί σας, κύριε Πρωθυπουργέ, μας δίνει και η απαράδεκτη, κατά την άποψη μας, περίπτωση της εταιρίας-μέλους μας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., θυγατρική της καναδικής Eldorado Gold Corp., η οποία υλοποιεί στην ΒΑ Χαλκιδική τη μεγαλύτερη παραγωγική επένδυση στην Ελλάδα ύψους 1 δισ. ευρώ. Ο τζίρος της εταιρείας αναμένεται από το 2017, όταν θα τεθεί σε εκκίνηση η παραγωγική φάση του επενδυτικού έργου, να υπερβεί τα 700 εκ. ευρώ ετησίως. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι βασικοί μέτοχοι της Eldorado Gold είναι παγκόσμιοι θεσμικοί επενδυτές όπως η Blackrock και η Royal Bank of Canada καθώς και μεγάλα επενδυτικά funds όπως η Fidelity.
Το έργο κατέχει πλήρη φάκελο αδειοδότησης με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) από τον Ιούλιο του 2011. Με τις αποφάσεις 1492/2013, 549/2015 και 551/2015 το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) επισφράγισε  την απόλυτη νομιμότητα και ωφέλεια των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός, επικυρώνοντας την επένδυση στο σύνολό της.
Στην παρούσα φάση, η εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι εργολάβοι απασχολούν περίπου 2.000 εργαζόμενους. Υπολογίζεται ότι στην πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου θα απασχολούνται από τις δραστηριότητες της εταιρείας άμεσα και έμμεσα 5.000 εργαζόμενοι.
Από τα οικονομικά στοιχεία της επένδυσης προκύπτει ότι η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ΒΑ Χαλκιδικής, αφού απασχολεί περίπου το 26% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Αριστοτέλη. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται ακόμη περισσότερο,  εάν προστεθούν και οι εργολάβοι της εταιρείας. Επίσης, είναι προφανής η ενίσχυση  της τοπικής οικονομίας μέσω των προμηθειών σε υλικά, πρώτες ύλες, αναλώσιμα, υπηρεσίες εστίασης, εμπόριο και ελεύθερα επαγγέλματα από τη λειτουργία της (υπολογίζεται ότι μέσα στο οικονομικό έτος 2014 έπεσαν στην τοπική αγορά 27,5 εκ. ευρώ). Εξίσου, αναμφισβήτητη είναι η συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην Εθνική οικονομία μέσω των Royalties (Δικαιώματα Δημοσίου επί των μεταλλείων), μέσω των ασφαλιστικών εισφορών και Φ.Μ.Υ. στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία (το ποσό αυτό υπολογίζεται από την ίδια την εταιρεία σε 40 εκ. ευρώ για το 2014).
Δεν μπορεί όμως να μην αναφερθεί και το περιβαλλοντικό έργο της εταιρείας, το οποίο παρουσιάζει αξιοσημείωτες επιδόσεις και έχει αφήσει την σφραγίδα του στην περιοχή. Η Ελληνικός Χρυσός έχει εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία το μεγαλύτερο και πληρέστερο «Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης» σε πανευρωπαϊκή κλίμακα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τα εργοτάξια της στη ΒΑ Χαλκιδική.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα στη Β. Ελλάδα, που αφορά τον καθαρισμό της λίμνης τελμάτων της Ολυμπιάδας. Πρόκειται για μία έκταση 400 στρεμμάτων, η οποία χρησιμοποιούνταν ως χώρος απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων κατά τις δεκαετίες 70 – 90 γνωστότερη και ως περίοδος «Μποδοσάκη».
Για έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης δαπανήθηκαν στο διάστημα από 2005 μέχρι και το 2015 πραγματοποιήθηκαν συνολικά περισσότερα από 50 εκατ. Ευρώ. Πέραν αυτού, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει το μεγαλύτερο φυτώριο της μείζονος περιοχής με 2,5 εκατομμύρια ρίζες από 200 ενδημικά φυτά που χρησιμοποιούνται σε εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους η Ελληνικός Χρυσός γνωρίζει ευρεία αποδοχή στην τοπική κοινωνία των Μαδεμοχωρίων. Ανεξάρτητα από αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους  οικονομικούς παράγοντες για την εθνική οικονομία. Πρόκειται για μία καθαρά εξαγωγική εταιρεία, η οποία από το 2017 θα φέρνει ετησίως περισσότερα από 700 εκ. Ευρώ συνάλλαγμα στην χώρα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η οικονομία της χώρας μας χρειάζεται πολλούς περισσότερους επενδυτές σαν την Ελληνικός Χρυσός.
Γι’ αυτόν τον λόγο παρακαλούμε με θέρμη την κυβέρνηση σας να επιλύσει τις όποιες τυχόν εκκρεμότητες υπάρχουν με την εταιρεία έτσι ώστε να της επιστραφούν οι άδειες το συντομότερο δυνατόν για να επιστρέψουν και οι 2.000 εργαζόμενοι που αγωνιούν άμεσα στις εργασίες τους.

                                                                                                   Με τιμή,
                                                                                              Δημήτρης Μαθιός
                                                                                                 Πρόεδρος»

Σύνδεση Μελών